kardinal Anders Arborelius

Filter

Datumintervall
De katolska biskoparna från Nordeuropa oroas över det tilltagande hotet mot religion och religionsfrihet i deras länder. I slutet av det fem dagar långa biskopsmötet i tyska Hildesheim kritiserade de...
Frågorna om livets okränkbarhet är alltid högst aktuella. I Stockholms katolska stift har Respekt – katolsk rörelse för livet – nu verkat i 20 år för att öka kunskapen om...
av NAUSIKAA HAUPT I slutet av juni möttes ett drygt hundratal deltagare för den femte internationella konferensen för receptiv ekumenik i Sigtuna, efter att den blivit uppskjuten två gånger under pandemin....
I Ekots lördagsintervju i Sveriges Radio kommenterar kardinal Anders Arborelius Ryssland krig mot Ukraina. Man kan lyssna till sändningen i efterhand via denna länk Red. 2022-04-18 Ryssarna har lyssnat till...
Nu i lördags, den 23 oktober, vigdes Dag Heinrichowski S.J. till präst av kardinal Anders Arborelius i jesuiternas församlingskyrka ”Kleiner Michel” i Hamburg. Det är ingen tillfällighet att det var...
av NAUSIKAA HAUPT Den 16 september hölls en online-konferens med titeln Interfaith call for ecocide law på Sigtunastiftelsen för att verka för en ekocidlagstiftning, en lag som gör storskalig miljöförstöring till...
Den 16 september 2021 talar kardinal Anders Arborelius vid en internationell zoombaserad konferens vars titel är Interfaith call for Ecocide Law. Konferensen ämnar uppmärksamma hur olika religiösa samfund kan bli...
När kardinal Anders Arborelius, Stockholms katolska stift, och Uppsalas evangelisk-lutherska biskop Karin Johannesson förra pingsten gemensamt höll en digital reträtt, blev gensvaret stort och satsningen uppskattad. De två gör i...
Förutom öppnare lekmannainitiativ för att förmå regeringen att tillåta mer omfattande gudstjänstfirande, får de kristna ledarna i landet mycket direkt kritik från troende för att de inte ”ryter till” mot...
Kardinal Anders Arborelius, biskop av Stockholms katolska stift, vädjar nu till regeringen om en så kallad julamnesti för de kristna i Sverige. Hans önskan är att regeringen under julhelgen ska...
Biskopen i Stockholms katolska stift, kardinal Anders Arborelius, vänder sig i kväll, måndagen den 23 november, i ett brev till Sveriges katoliker med ett mycket tydligt formulerat besked om att...
Det ökande antalet fall av covid-19 i Sverige oroar också den katolska kyrkan. Kardinal Anders Arborelius är särskilt bekymrad över utbrotten inom åldringsvården, enligt syster Anna Mirijam Kaschner, generalsekreterare för...