Andlig boning: återkomsten

När kardinal Anders Arborelius, Stockholms katolska stift, och Uppsalas evangelisk-lutherska biskop Karin Johannesson förra pingsten gemensamt höll en digital reträtt, blev gensvaret stort och satsningen uppskattad. De två gör i år om samma sak.

Med början på pingstafton den 22 maj och därefter ytterligare tre lördagar publiceras reträttmaterialet ut på webbplatsen https://andligboning.se/. Årets reträtt har temat ”Pingstreträtt för världens liv”.

Ingen anmälan krävs, men om man registrerar sig på webbplatsen får man nyhetsbrev och påminnelser när nytt material görs tillgängligt. Reträtten är inspelad bland annat i Uppsala domkyrka och i S:t Lars katolska kyrka i Uppsala.

Red. 2021-05-13