Konferens för att göra ekocid till internationellt brott

av NAUSIKAA HAUPT
Den 16 september hölls en online-konferens med titeln Interfaith call for ecocide law på Sigtunastiftelsen för att verka för en ekocidlagstiftning, en lag som gör storskalig miljöförstöring till ett brott. På konferensen lanserades Faith for ecocide law, ett internationellt och interreligiöst samarbete för att göra ekocid till ett internationellt brott. Några hundra personer deltog digitalt medan ett femtontal fanns på plats i Sigtuna, däribland kardinal Anders Arborelius.

Organisatörer var End Ecocide Sweden, Stop Ecocide International, Sveriges kristna råd, Stockholms katolska stift, Svenska kyrkans unga, Sigtunastiftelsen, Centre for Environment och Development Studies vid Uppsala universitet.

Sedan 2016 lyfter organisationen End ecocide! frågan om ekocidlagstiftning i den offentliga diskussionen och har dialog med politiska partier och organisationer och har startat plattformar för näringslivet samt som här Faith for Ecocide Law för världens trossamfund. Det handlar om brott mot naturen och en sådan lagstiftning motiveras med att vi har en ekologisk kris och att ekosystem förstörs systematiskt i världen. Nu saknas juridiska ramverk på internationell nivå för att skydda naturen.

Förslaget är att föreslå ett tillägg inom Romstadgan (1998) vid Internationella brottsmålsdomstolen ICC. Sverige är ett av Romstadgans medlemsländer som alla kan som föreslå tillägg, vilket sedan behöver godkännas av två tredjedelar av medlemsländerna. Nu erkänns fyra brott i Romstadgan: folkmord (genocid), brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och aggressionsbrott. Man föreslår att ekocid ska bli erkänt som ett femte brott mot mänskligheten, med motivationen att skada mot och på miljön drabbar alla och äventyrar naturliga och mänskliga system världen över och att det därför inte längre kan lämnas till enskilda stater att reglera.

Det tillägg man föreslår av Artikel 5(1) (e) Ekocid, och tillägg artikel 8, lyder: 1. ”Med ’ekocid’ avses i denna stadga olagliga eller hänsynslösa handlingar som begås med insikt att det finns en påtaglig sannolikhet för allvarliga och antingen vidsträckta eller långsiktiga skador för miljön som orsakats av dessa handlingar.”

Begreppet ”ekocid” myntades 1970 av professor Arthur W. Galston vid en konferens om krig och nationellt ansvar i Washington, där han föreslog en internationell överenskommelse för att bannlysa ekocid. Han var biolog och bioetiker och den första att då definiera storskalig förstörelse av ekosystem som ekocidbrott.

Från svenskt håll uppmärksammades det av Olof Palme som refererade händelser i Vietnamkriget som ekocid. I hans öppningstal vid FN:s Stockholmskonferens om hållbar utveckling (Human environment) 1972, som antog Stockholmsdeklarationen användes begreppet ekocid och det diskuterades i de inofficiella möten som fanns parallellt med konferensen. Ekocid nämndes dock ej i Stockholmskonferensens officiella dokument.

Nästa år i juni 2022, kommer FN att fira 50-årsjubileum av Stockholmsmötet. Faith for Ecocide Law vill även då lyfta trossamfundens unika roll i kulturbyggande kring människans relation till naturen och samla deras stöd för en internationell lagstiftning med sikte på nästa FN-konferens för hållbar utveckling, i Stockholm i juni 2022.

I sitt anförande på konferensen på Sigtunastiftelsen refererade biskop Anders Arborelius bland annat till påven Franciskus tal om ekologisk synd och den franciskanska traditionen. Även påven Franciskus har påtalat att ekocid ska erkännas som ett femte brott mot fred, när han talade till The International Associaton of Penal Law i Vatikanen 15 november 2019. Dessa frågor berördes som bekant redan i encyklikan Lovad vare du (Laudato sì) från 2015.

Biskop Anders har tidigare berättat att en lagstiftning vore nödvändig: ”Det är viktigt med lagstiftning. Och vi kan se att en sådan lag behöver vara världsvid, heltäckande, kunna implementeras, samt ha påföljder. Påven har tagit upp ekocid-lagstiftning flera gånger och han betonar vår skyldighet att bevara naturen”. Intresset för naturen väcktes när han gick i kloster 1971 och länge var ansvarig för klosterträdgården och blev medveten om hur vacker men också sårbar skapelsen är. Han kom i kontakt med lagstiftning mot ekocid i sina kontakter med ursprungsbefolkningar: ”Det var under mina samtal med urfolk i olika länder som jag fick upp ögonen för detta. Det är människor som lever nära naturen och deras existens och sätt att leva är hotat. Starkare lagar är ett överlevnadsvillkor för dem.”

Samtidigt på scenen med biskop Anders var en maorisk prinsessa, och urbefolkningarnas roll har också lyfts mycket i dessa sammanhang, då de ofta påverkas starkt av miljöförstöring och klimatförändringar.

Konferensen i Sigtuna var interaktiv med ett livligt deltagande i chatten. En person som arbetar vid ICC i Haag nämnde att många till exempel velat få den nyss uppmärksammade slakten av delfiner på Färöarna klassad som ekocid.

Vid ett gruppsamtal berättade en holländska att hon arbetar aktivt med dessa frågor mot politiker i Holland och beskrev att vägen till att få in ekocid som ett femte tillägg till Romstadgan är lång, men konferenser som detta är första steg att ta för att sprida kännedom och uppmärksamhet kring frågan. Biskop Anders håller med: ”Ekocid är ännu ett begrepp som inte alla har hört talas om, och det kommer ta tid innan det slår igenom.” Han säger att alla goda krafter måste samverka men tror att ”de flesta är nog ändå angelägna om att vi inte ska bryta ner vår jord, det är i alla fall min förhoppning.”

Nausikaa Haupt 2021-09-18

Källor

Interfaith call for Ecocide Law – Faith for Ecocide Law

https://endecocide.se/definition/ (svensk översättning)

https://ecocidelaw.com/history/

https://www.iucn.org/news/world-commission-environmental-law/202106/stockholm50-united-nations-general-assembly-decides-hold-international-meeting-stockholm-june-2-3-2022-marking-fiftieth-anniversary-united-nations

Pope francis: destroying the earth is a sin and should be a crime. — Stop Ecocide International

Biskop Arborelius: ”En lag mot ekocid skulle vara en stor lättnad” | End Ecocide