Prästvigning av Dag Heinrichowski S.J.

Nu i lördags, den 23 oktober, vigdes Dag Heinrichowski S.J. till präst av kardinal Anders Arborelius i jesuiternas församlingskyrka ”Kleiner Michel” i Hamburg. Det är ingen tillfällighet att det var den katolske biskopen av Stockholm, kardinal Anders Arborelius, som förrättade prästvigningen, för både Dag Heinrichowski själv och staden Hamburg har nära förbindelser till Sverige. I kyrkan Kleiner Michel där prästvigningen ägde rum, finns exempelvis infogad i altaret en relik av Nordens apostel, den helige Ansgar.

Skrinet med den helige Ansgars reliker. Foto: Ulf Jonsson.

Dag föddes 1991och växte upp i en katolsk familj i Hamburg. Han var elev vid S:t Ansgars katolska skola, och på fritiden var han både en flitig ministrant och engagerad i scoutrörelsen. Församlingens kyrkoherde var redan då ålderstigen, men tonåringen Dag uppmuntrade sin kyrkoherde och sade till honom: ”Håll ut! Så småningom kan jag ta över!” En annan medlem i församlingen hade sedan många år hoppats att få uppleva att Dag blev präst. Den gamle mannen var  i lördags alltför svag för att själv kunna närvara vid prästvigningen. Men på sitt äldreboende fick han i lördags eftermiddag ta emot den glada nyheten att Dag blivit präst. Mannen avled på sitt äldreboende i dag på morgonen, tisdagen den 26 oktober.

Dag, hans föräldrar, hans bror och syster. Foto: Ulf Jonsson.

Dag Heinrichowski studerade under några år filosofi och teologi vid jesuiternas högskola i Frankfurt am Main, med siktet inställt på att bli präst. Under sin studietid tillbringade han även ett par år i Sverige: dels studerade han teologi vid Newmaninstitutet i Uppsala (2013–2014) och därefter blev det ett år som praktikant i S:ta Eugenia församling i Stockholm. Många i S:t Lars församling i Uppsala och i S:ta Eugenia församling i Stockholm har honom fortfarande i mycket gott minne. Och ända sedan de åren har han behållit nära kontakter till Sverige, och han pratar obehindrat svenska. Det var också här i Sverige som Dags beslut att inträda i Jesuitorden växte fram. Sina avslutande teologistudier inför prästvigningen bedrev han vid jesuiternas teologiska högskola i Paris.

Jesuitpater Dag Heinrichowski och kardinal Anders Arborelius efter prästvigningen. Foto: Ulf Jonsson.

Som nyvigd präst kommer Dag nu att arbeta med den kyrkliga ungdomsverksamheten vid S:t Ansgars skola i Hamburg, där han själv en gång var elev. Men kanske är det inte uteslutet att han så småningom återigen ställer kosan norrut, mot våra breddgrader. Och under alla omständigheter önskar vi honom allt gott och Guds rika välsignelse för hans liv som präst och jesuit.

Ulf Jonsson S.J. 2021-10-26

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Nu i lördags, den 23 oktober, vigdes Dag Heinrichowski S.J. till präst av kardinal Anders Arborelius i jesuiternas församlingskyrka ”Kleiner Michel” i Hamburg. Det är ingen tillfällighet att det var den katolske biskopen av Stockholm, kardinal Anders Arborelius, som förrättade prästvigningen, för både Dag Heinrichowski själv och staden Hamburg har nära förbindelser till Sverige. I kyrkan Kleiner Michel där prästvigningen ägde rum, finns exempelvis infogad i altaret en relik av Nordens apostel, den helige Ansgar.

Skrinet med den helige Ansgars reliker. Foto: Ulf Jonsson.

Dag föddes 1991och växte upp i en katolsk familj i Hamburg. Han var elev vid S:t Ansgars katolska skola, och på fritiden var han både en flitig ministrant och engagerad i scoutrörelsen. Församlingens kyrkoherde var redan då ålderstigen, men tonåringen Dag uppmuntrade sin kyrkoherde och sade till honom: ”Håll ut! Så småningom kan jag ta över!” En annan medlem i församlingen hade sedan många år hoppats att få uppleva att Dag blev präst. Den gamle mannen var  i lördags alltför svag för att själv kunna närvara vid prästvigningen. Men på sitt äldreboende fick han i lördags eftermiddag ta emot den glada nyheten att Dag blivit präst. Mannen avled på sitt äldreboende i dag på morgonen, tisdagen den 26 oktober.

Dag, hans föräldrar, hans bror och syster. Foto: Ulf Jonsson.

Dag Heinrichowski studerade under några år filosofi och teologi vid jesuiternas högskola i Frankfurt am Main, med siktet inställt på att bli präst. Under sin studietid tillbringade han även ett par år i Sverige: dels studerade han teologi vid Newmaninstitutet i Uppsala (2013–2014) och därefter blev det ett år som praktikant i S:ta Eugenia församling i Stockholm. Många i S:t Lars församling i Uppsala och i S:ta Eugenia församling i Stockholm har honom fortfarande i mycket gott minne. Och ända sedan de åren har han behållit nära kontakter till Sverige, och han pratar obehindrat svenska. Det var också här i Sverige som Dags beslut att inträda i Jesuitorden växte fram. Sina avslutande teologistudier inför prästvigningen bedrev han vid jesuiternas teologiska högskola i Paris.

Jesuitpater Dag Heinrichowski och kardinal Anders Arborelius efter prästvigningen. Foto: Ulf Jonsson.

Som nyvigd präst kommer Dag nu att arbeta med den kyrkliga ungdomsverksamheten vid S:t Ansgars skola i Hamburg, där han själv en gång var elev. Men kanske är det inte uteslutet att han så småningom återigen ställer kosan norrut, mot våra breddgrader. Och under alla omständigheter önskar vi honom allt gott och Guds rika välsignelse för hans liv som präst och jesuit.

Ulf Jonsson S.J. 2021-10-26