Vatikanen bekräftar oersättliga katolska univeritet

Vatikanen har bekräftat att de katolska universiteten är oersättliga. Världen ser sig ställd inför växande utmaningar, som kräver ”mogna och kompetenta personer”, heter det i ett budskap till ”nationella dagen” för Italiens katolska universitet, ett budskap som Vatikanen offentliggjorde i söndags. Detta är ett av de grundläggande målen för katolska universitet. De har till uppgift att ”utbilda nya generationer i principer hämtade från den kristna tron och den katolska traditionen”. De unga generationerna skall uppmuntras till ”att forma nätverk av autentisk solidaritet och så bidra till det allmänna bästa”, enligt den av kardinalstatssekreterare Pietro Parolin undertecknade skrivelsen.

Det heter vidare i budskapet att ingen möda får lämnas osparad så att de nya generationerna finner personer, institutioner och platser som tjänar en öppen dialog mellan tro och förnuft. Det ”fundamentala bidraget” från Italiens katolska universitet till detta erkänns av alla, heter det vidare. Den sociala och religiösa okunnigheten bland dagens ungdom gör det absolut nödvändigt att investera i bildning.

Det 1921 grundade Università Cattolica del Sacro Cuore (Heliga Hjärtas katolska universitet) med centrum i Milano är med sina mer än 40 000 studenter Europas största privata högskola och det största katolska universitetet i världen.

Kathpress 2016-04-10