Ny dom i USA: katolska sjukhus kan inte tvingas utföra aborter

En domstol i den amerikanska delstaten Michigan avvisade i måndags organisationen ACLU:s försök att rättsligt tvinga en nationell kedja av katolska sjukhus att utföra aborter. Den federala domstolen för Michigans östra distrikt motiverade sitt beslut med att ACLU saknar rätt att göra en sådan stämning.

ACLU – en förkortning för American Civil Liberties Union [ungefär ”Amerikanska medborgarrättsunionen” – övers. anm.] – är en lobbyorganisation bland annat för omfattande möjligheter till abort. Den hade lämnat in en stämning mot sjukhusgruppen Trinity Health Corporation som är en katolsk institution med 86 sjukhus i 21 olika delstater och som följer de etiska direktiven från USA:s katolska biskopskonferens, vilka förbjuder personal vid katolska institutioner att medverka i aborter. ACLU hävdade att denna policy skulle hota gravida kvinnor som inte skulle få tillgång ”fullständiga, akuta medicinska tjänster”.

”Den som tvivlar på att någon skulle komma på tanken att tvinga någon annan att utföra en abort bör titta noga på denna stämning”, sade Matt Bowman, rådgivare vid Alliance Defending Freedom, en organisation som arbetar för att värna religionsfriheten genom bland annat politisk påverkan och juridisk verksamhet. ”För det är precis vad ACLU försökte göra.”

Domstolen fastslog emellertid att ACLU saknar rätt att driva frågan rättsligt, genom att avfärda påståendena om hotande skador för gravida som ”tveksamma” och ”spekulativa”. Stämningen kom alltså inte ens till muntlig förhandling. Domstolen konstaterade vidare att sjukhusen inom Trinity Health Corporation ”genomför sina uppgifter inom hälso- och sjukvården som en tydlig tjänst inom katolsk social verksamhet och därmed på uppdrag, och som en integrerad del, av den romersk-katolska kyrkan i USA”.

”Ingen amerikan ska tvingas genomföra en abort – allra minst de som arbetar inom trosbaserad sjukvård och socialtjänst och som gick in i yrket för att följa sin tro och rädda liv, inte ta dem”, sade Kevin Thierot, en annan rådgivare vid Alliance Defending Freedom, som engagerar sig i liknande fall, i en kommentar till domen i Michigan: ”Amerikansk federal lag förbjuder faktiskt staten från att utöva sådant tvång.”

ACLU har en lång historia av att stämma katolska sjukvårdsinrättningar för att inte de erbjuder medicinska ingrepp som den katolska kyrkan avvisar. I januari i år avslog till exempel en domstol i San Francisco ett försök från ACLU att tvinga ett sjukhus att genomföra steriliseringar av kvinnor. I december 2013 stämde ACLU till och med hela USA:s katolska biskopskonferens för dess medicinska direktiv till alla katolska institutioner, vilka ACLU hävdade var ”medicinskt oaktsamma”. Denna stämning avslogs med skälet att staten inte har kompetens att överpröva religiösa trosföreställningar och att katolska kyrkan har rätt att ställa etiska krav på sina egna institutioner.

Life Site News, 2016-04-11