1 400 år gammalt byggnadskomplex upptäckt i Jerusalem

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I närheten av Västra muren (”Klagomuren”) i Gamla staden i Jerusalem har man funnit ett 2 000 år gammalt i klippan inhugget rum liksom resterna av en 1 400 år gammal offentlig byggnad. Den israeliska myndigheten för studiet av antiken (IAA) har tillsammans med ”Western Wall Heritage Foundation” tillkännagivit detta med anledning av Jerusalemsdagen, som infaller den 22 maj.

Deltagarna i en militärförberedande kurs fann vid utgrävningar under ingången till tunnlarna längs med Västra muren ett 1400 år gammalt byggnadskomplex från bysantinsk tid, som bland annat omfattar flera rum som står i kontakt med varandra via en öppen innergård och trapphus.

Under byggnadens mosaikgolv fann man ett ur klippan uthugget rum från Andra templets tid. Rummet har flera inhuggna nischer i klippväggen och en öppning till ytterligare ett rum. Enligt IAA:s arkeologer är det oklart, vilken uppgift som det underjordiska systemet har haft. Möjligen kan det ha tjänat som gömställe när romarna belägrade staden. Enligt vad som har meddelats har man funnit krukskärvor, oljelampor och resterna av en bassäng i sten, som förmodligen användes i samband med judiska reningsceremonier.

Kathpress 2020-05-19

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I närheten av Västra muren (”Klagomuren”) i Gamla staden i Jerusalem har man funnit ett 2 000 år gammalt i klippan inhugget rum liksom resterna av en 1 400 år gammal offentlig byggnad. Den israeliska myndigheten för studiet av antiken (IAA) har tillsammans med ”Western Wall Heritage Foundation” tillkännagivit detta med anledning av Jerusalemsdagen, som infaller den 22 maj.

Deltagarna i en militärförberedande kurs fann vid utgrävningar under ingången till tunnlarna längs med Västra muren ett 1400 år gammalt byggnadskomplex från bysantinsk tid, som bland annat omfattar flera rum som står i kontakt med varandra via en öppen innergård och trapphus.

Under byggnadens mosaikgolv fann man ett ur klippan uthugget rum från Andra templets tid. Rummet har flera inhuggna nischer i klippväggen och en öppning till ytterligare ett rum. Enligt IAA:s arkeologer är det oklart, vilken uppgift som det underjordiska systemet har haft. Möjligen kan det ha tjänat som gömställe när romarna belägrade staden. Enligt vad som har meddelats har man funnit krukskärvor, oljelampor och resterna av en bassäng i sten, som förmodligen användes i samband med judiska reningsceremonier.

Kathpress 2020-05-19