Signum nr 4 2020 snart på väg

Nu är årets fjärde Signum på tryckeriet. Naturligtvis präglas numret av den pågående pandemin, med moralteologiska perspektiv på mässfirandet såväl som en påminnelse om att de fattigare länderna söder om Sahara kommer att få det mycket svårt när smittan tagit fart där.

Året rymmer ett antal jubileer, och detta nummer lyfter fram såväl Beethoven som fyller 250 år som några av den franska orgelmusikens stora namn. Meghan Quinlans artikel om Beethoven kommer i sin helhet att publiceras på Signums hemsida, och blir Signums första artikel med tillhörande Spotifylista för den som vill lyssna på de musikstycken som omnämns.

Svårigheter med historieskrivning, exegetik, sanning och ursprung behandlas ur lite olika vinklar. Därtill två angelägna artiklar om utvecklingen på den afrikanska kontinenten.

Bland bokrecensionerna hittas bland andra den omdiskuterade Blueprint av Robert Plomin, Klas Hanssons bok om partipolitiken i Svenska kyrkans kyrkomöte och Ulf Danielssons Världen själv.

Förutom Beethovenartikeln kommer som vanligt ledare, krönika och aktuellt att läggas på Signums hemsida.

Red 2020-05-20