Peterskyrkan öppnar åter för besökare

Efter nästan tio veckors stängning, på grund av Italiens stängning med anledning av covid-19, öppnades åter Peterskyrkan måndagen den 18 maj. Påven Franciskus firade då mässa kl. 7 vid Johannes Paulus II:s grav för att högtidlighålla den polske påvens födelsedag.

Inför öppnandet rengjordes basilikan och vid kl. 8 kunde allmänheten släppas in.

Vid utkanten av Petersplatsen möttes besökarna av information om att de måste bära mask samt hålla två meters avstånd för att få komma in i kyrkan. I slutet av kolonnaden runt torget var hållare med handsprit utplacerade.

Efter att ha följt den markerade kullerstensvägen utfördes feberkontroll av två medlemmar ur Malteserorden och sedan säkerhetskontroll samt ytterligare möjlighet till tvätt med handsprit.

Vatikanens säkerhetstjänst agerade snabbt om någon inte bar ansiktsmask och bröt också upp grupper av människor som stod närmare än två meter och pratade med varandra.

I de mässor som firades i kyrkan under dagen delades sakramentet ut i handen och både altare och bänkar där mässorna firats rengjordes av Vatikanens medarbetare.

Petersplatsen är fortsatt stängd förutom den markerade vägen till hälso- och säkerhetskontrollen vid kyrkan.

Red. 2020-05-20

Nyheten från The Tablet återfinns i sin helhet här