Flera kyrkor i Egypten blir lagenliga

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Egypten har förklarat ytterligare 70 kyrkor med tillhörande byggnader för lagenliga. Sedan legaliseringskampanjen inleddes, har därmed 1 638 kristna gudstjänstlokaler, som hittills hade använts utan att ha tillstånd, i efterhand blivit tillåtna, skriver dagstidningen Al-Ahram som hänvisar till uppgifter från det ansvariga regeringsutskottet på tisdagen. Utskottet behandlade, enligt uppgift, vid sitt sammanträde vilka åtgärder som måste vidtas för att skydda de legaliserade byggnaderna.

Bakgrund är en lag som antogs i augusti 2016 angående nybyggnad och renovering av kyrkobyggnader. Den ska, i anslutning till artikel 64 i den egyptiska konstitutionen om religions- och kultfrihet för anhängare av de tre abrahamitiska religionerna, underlätta för landets kristna att få byggnadstillstånd för gudstjänstlokaler.

Egypten är vid sidan av Libanon det arabland med störst andel kristna i befolkningen. Uppskattningsvis 10–15 procent av egyptierna är koptiska kristna. Med den ökande islamiseringen av landet sedan 1980-talet tilltog även radikala islamistiska gruppers diskriminering av och attacker på kopter. Mot bakgrund av detta uppfattas den liberalare inställningen hos president Abd al-Fattah al-Sisis regering gentemot de kristna kyrkorna som ett viktigt steg. I de flesta arabiska länder är det förbjudet att bygga kyrkor och bedriva kyrklig verksamhet.

Kathpress 2020-05-20

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Egypten har förklarat ytterligare 70 kyrkor med tillhörande byggnader för lagenliga. Sedan legaliseringskampanjen inleddes, har därmed 1 638 kristna gudstjänstlokaler, som hittills hade använts utan att ha tillstånd, i efterhand blivit tillåtna, skriver dagstidningen Al-Ahram som hänvisar till uppgifter från det ansvariga regeringsutskottet på tisdagen. Utskottet behandlade, enligt uppgift, vid sitt sammanträde vilka åtgärder som måste vidtas för att skydda de legaliserade byggnaderna.

Bakgrund är en lag som antogs i augusti 2016 angående nybyggnad och renovering av kyrkobyggnader. Den ska, i anslutning till artikel 64 i den egyptiska konstitutionen om religions- och kultfrihet för anhängare av de tre abrahamitiska religionerna, underlätta för landets kristna att få byggnadstillstånd för gudstjänstlokaler.

Egypten är vid sidan av Libanon det arabland med störst andel kristna i befolkningen. Uppskattningsvis 10–15 procent av egyptierna är koptiska kristna. Med den ökande islamiseringen av landet sedan 1980-talet tilltog även radikala islamistiska gruppers diskriminering av och attacker på kopter. Mot bakgrund av detta uppfattas den liberalare inställningen hos president Abd al-Fattah al-Sisis regering gentemot de kristna kyrkorna som ett viktigt steg. I de flesta arabiska länder är det förbjudet att bygga kyrkor och bedriva kyrklig verksamhet.

Kathpress 2020-05-20

Detta är en nyhetstext.