Petersplatsen

Filter

Datumintervall
Efter nästan tio veckors stängning, på grund av Italiens stängning med anledning av covid-19, öppnades åter Peterskyrkan måndagen den 18 maj. Påven Franciskus firade då mässa kl. 7 vid Johannes...
Påven Franciskus extraordinarie välsignelse från Petersplatsen fredagen den 27 mars kan ses i efterhand här via EWTN. Här finns texten till påvens betraktelse i sin helhet på engelska. Nedanstående text innehåller...
Ärkebiskop Konrad Krajewski (54 år),ledare för Vatikanens påvliga socialtjänst blev helt överrumplad av utnämningen till kardinal. ”Jag skulle just cykla iväg, när man tipsade mig om att lyssna till påven...
Påven Franciskus predikan på Petrus och Paulus högtid, den 29 juni 2017, på Petersplatsen i Rom, tillsammans med de nya kardinalerna, däribland biskop Anders Arborelius. Dagens liturgi ger oss tre...
Påven Franciskus önskar sig, att katoliker skall ha med sig en fickutgåva av evangelierna lika ofta som sin mobil och ägna Bibeln lika stor uppmärksamhet som den. Den här jämförelsen...
För många var hon helig redan under sin livstid: men den 4 september blir Moder Teresa av Calcutta också upphöjd till ”altarets ära”. Påven Franciskus kommer personligen att leda firandet...
Påven Franciskus begav sig överraskande i lördags till Petersplatsen för att höra bikt från ungdomarna där. Med anledning av ungdomsvallfärden i samband med det heliga året hade omkring 70 000 ungdomar...
Under de senaste offentliga onsdagsaudienserna har påven Franciskus undervisat om familjen, som förberedelse inför Världsmötet för familjen i Philadelphia i september och biskopssynoden om familjen i Rom i oktober. Den...
”En värld i vilken kvinnorna trängs ut i periferin är en steril värld”, sade påven Franciskus på söndagen i samband med internationella kvinnodagen, vid ett tal på Petersplatsen. Han tackade...
Denna dag, söndag den 27 april, blev en verkligt historisk dag, en ”fyra påvars dag”; dels de två nya helgonpåvarna – Johannes XXIII och Johannes Paulus II –, och så...
Påven Franciskus försöker förverkliga ”ett nytt sätt att vara kyrka på” för katolikerna, i likhet med den helige Franciskus på 1200-talet, som enligt vad som berättas fick ett budskap från...
STEN HIDAL I Genève har den 16 januari representanter för den katolska kyrkans ledning (”Heliga stolen”) framträtt inför FN:s kommitté för barnens rättigheter. Detta var ingen brandkårsutryckning av FN-organet. Alla...