Påven uppmanar alla föräldrar: ”Lär era barn att be!”

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Under de senaste offentliga onsdagsaudienserna har påven Franciskus undervisat om familjen, som förberedelse inför Världsmötet för familjen i Philadelphia i september och biskopssynoden om familjen i Rom i oktober. Den gångna veckan talade han specifikt om bön och om föräldrars ansvar att lära deras barn att be till Gud. Inför pilgrimer och besökare som samlats i sommarvärmen på Petersplatsen i Rom underströk påven just betydelsen av att barnen lär sig visa sin kärlek till Gud genom bön.

”Det är så vackert när mödrar lär sina barn att ge en slängpuss till Jesus eller till Vår Fru. Vilken ömhet det ligger i detta!” utropade han. ”I det ögonblicket omvandlas nämligen barnets hjärta till en plats för bön. Och det är en gåva från den helige Ande.” Emellertid beklagade påve, i sina spontana kommentarer vid sidan av manus, att det finns barn som inte lär sig de mest grundläggande bönerna av sina föräldrar, ett fenomen som han sade sig kunna se runt omkring sig.

”Det finns barn som inte har lärt sig att göra korstecknet!”, sade han. ”Du, mamma, du pappa! Lär ditt barn att be, att göra korstecknet!” Barn borde faktiskt, underströk påven, lära sig att be på samma spontana sätt som när de lär sig att säga ”pappa” och ”mamma”, så att bönen alltid stannar i dem.

I sitt tal i onsdags observerade påven Franciskus också att många kristna förvisso vet att de behöver bön men inte har tid att be. ”Deras ånger är uppriktig, absolut, eftersom det mänskliga hjärtat alltid söker efter möjlighet att be, även utan att veta om det; och om hjärtat inte finner den möjligheten så finner det aldrig frid.” Det är därför, fortsatte han, som kristna ständigt måste odla sin kärlek till Gud. Eftersom det är gott att tro på Gud, att hoppas på hans hjälp i svåra stunder och att vara tacksam gentemot honom, frågade påven sina åhörare om de också älskar Gud. Han citerade den bibeltext ur Femte Moseboken vilken Jesus Kristus upprepade i Matteusevangeliet, och enligt vilken vi är kallade att älska Gud med hela vårt hjärta, vår själ och vår styrka.

”Denna formulering använder kärlekens språk, så som det strömmar från Gud”, sade påven. Han erkände att vi har förmåga att se Gud som den som ger oss liv och från vilken inte ens döden kan skilja oss, det ”stora varandet” och ”domaren” som har gjort allting och kontrollerar varje akt. Men dessa begrepp blir bara fullt förståeliga ”när Gud är den högsta kärleken av alla våra kärlekar”.

”Gud kunde enkelt ha fått oss att känna honom som det Högsta varandet, gett oss sina bud och sedan inväntat resultatet.” Detta har han förvisso gjort men också ”obegränsat mycket mer”, sade Franciskus och tillade utanför manus: ”Han följer med oss på livets väg. Han beskyddar oss. Han älskar oss.”

Påven erkände hur lite tid som i dag finns tillgänglig i en familjs vardag. Men genom att finna och avsätta tid för bön ”ger vi tillbaka tiden till Gud”. Genom att göra så kan vi fly från vår egen besatthet av att inte ha tillräckligt med tid, ”återupptäcka friden i alla de viktiga sakerna” och ”upptäcka glädjen i de oväntade gåvorna”. Han uppmanade, som så många gånger tidigare, de troende att läsa ur evangelierna varje dag och underströk att detta är särskilt viktigt i familjen.

”Att läsa och meditera över evangelierna i familjen är att ständigt ha tillgång till det goda bröd som ger näring åt varje hjärta”, sade han och avslutade: ”I bönens familj, i starka och svaga stunder, må vi anförtro oss åt varandra för att var och en av oss i familjen ska beskyddas av Guds kärlek.”

Catholic News Agency, 2015-08-26

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Under de senaste offentliga onsdagsaudienserna har påven Franciskus undervisat om familjen, som förberedelse inför Världsmötet för familjen i Philadelphia i september och biskopssynoden om familjen i Rom i oktober. Den gångna veckan talade han specifikt om bön och om föräldrars ansvar att lära deras barn att be till Gud. Inför pilgrimer och besökare som samlats i sommarvärmen på Petersplatsen i Rom underströk påven just betydelsen av att barnen lär sig visa sin kärlek till Gud genom bön.

”Det är så vackert när mödrar lär sina barn att ge en slängpuss till Jesus eller till Vår Fru. Vilken ömhet det ligger i detta!” utropade han. ”I det ögonblicket omvandlas nämligen barnets hjärta till en plats för bön. Och det är en gåva från den helige Ande.” Emellertid beklagade påve, i sina spontana kommentarer vid sidan av manus, att det finns barn som inte lär sig de mest grundläggande bönerna av sina föräldrar, ett fenomen som han sade sig kunna se runt omkring sig.

”Det finns barn som inte har lärt sig att göra korstecknet!”, sade han. ”Du, mamma, du pappa! Lär ditt barn att be, att göra korstecknet!” Barn borde faktiskt, underströk påven, lära sig att be på samma spontana sätt som när de lär sig att säga ”pappa” och ”mamma”, så att bönen alltid stannar i dem.

I sitt tal i onsdags observerade påven Franciskus också att många kristna förvisso vet att de behöver bön men inte har tid att be. ”Deras ånger är uppriktig, absolut, eftersom det mänskliga hjärtat alltid söker efter möjlighet att be, även utan att veta om det; och om hjärtat inte finner den möjligheten så finner det aldrig frid.” Det är därför, fortsatte han, som kristna ständigt måste odla sin kärlek till Gud. Eftersom det är gott att tro på Gud, att hoppas på hans hjälp i svåra stunder och att vara tacksam gentemot honom, frågade påven sina åhörare om de också älskar Gud. Han citerade den bibeltext ur Femte Moseboken vilken Jesus Kristus upprepade i Matteusevangeliet, och enligt vilken vi är kallade att älska Gud med hela vårt hjärta, vår själ och vår styrka.

”Denna formulering använder kärlekens språk, så som det strömmar från Gud”, sade påven. Han erkände att vi har förmåga att se Gud som den som ger oss liv och från vilken inte ens döden kan skilja oss, det ”stora varandet” och ”domaren” som har gjort allting och kontrollerar varje akt. Men dessa begrepp blir bara fullt förståeliga ”när Gud är den högsta kärleken av alla våra kärlekar”.

”Gud kunde enkelt ha fått oss att känna honom som det Högsta varandet, gett oss sina bud och sedan inväntat resultatet.” Detta har han förvisso gjort men också ”obegränsat mycket mer”, sade Franciskus och tillade utanför manus: ”Han följer med oss på livets väg. Han beskyddar oss. Han älskar oss.”

Påven erkände hur lite tid som i dag finns tillgänglig i en familjs vardag. Men genom att finna och avsätta tid för bön ”ger vi tillbaka tiden till Gud”. Genom att göra så kan vi fly från vår egen besatthet av att inte ha tillräckligt med tid, ”återupptäcka friden i alla de viktiga sakerna” och ”upptäcka glädjen i de oväntade gåvorna”. Han uppmanade, som så många gånger tidigare, de troende att läsa ur evangelierna varje dag och underströk att detta är särskilt viktigt i familjen.

”Att läsa och meditera över evangelierna i familjen är att ständigt ha tillgång till det goda bröd som ger näring åt varje hjärta”, sade han och avslutade: ”I bönens familj, i starka och svaga stunder, må vi anförtro oss åt varandra för att var och en av oss i familjen ska beskyddas av Guds kärlek.”

Catholic News Agency, 2015-08-26