Påven möter motstånd från kurian, påstår kardinal

Påven Franciskus försöker förverkliga ”ett nytt sätt att vara kyrka på” för katolikerna, i likhet med den helige Franciskus på 1200-talet, som enligt vad som berättas fick ett budskap från Gud att reparera hans kyrka, säger en kardinal som är en av påvens närmaste rådgivare. ”Det handlar om ett nytt koncept för kyrkan”, sade kardinal Oscar Rodríguez Maradiaga i ett uttalande i S:t Petersburg, Florida den 8 april. ”Det är ett nytt sätt att tänka, inklusive sättet att leda kyrkan.” Franciskus må vara populär bland människor över hela världen, men han konfronteras av motstånd i den romerska kurian. ”Vi måste vara beredda att möta det, eftersom denna sköna, men ovana popularitet håller på att stärka folks trohet, samtidigt som den i lika hög grad kan väcka en döv opposition från inte bara den gamla kurian, utan även från dem som är missnöjda med att mista sina privilegier när det gäller bemötande och vällevnad”, sade Rodríguez Maradiaga.

”Uttryck i stil med ’vad är det för något den här lille argentinaren låtsas göra?’”, eller uttrycket som en välkänd kardinal låtit undslippa sig, ”vi har begått ett misstag” har hörts, enligt Rodríguez Maradiaga, hänsyftande på en kardinal som beklagar valet av den argentinske kardinalen Jorge Bergoglio till påve.

Rodríguez Maradiaga själv är ärkebiskop av Honduras huvudstad Tegucigalpa, och koordinator för det råd av kardinaler som påven tillsatte förra året med uppgift att ”studera ett projekt” rörande en revision av byråkratin i Vatikanen. Kardinalen talade vid ett möte för provinsöverhuvudena i Franciskanorden, en av de klosterordnar med rötter som leder direkt tillbaka till den helige Franciskus själv. Värd för mötet var ordens engelskspråkiga konferens, som representerar bröder i USA, Kanada, England, Irland, Litauen och Malta.

Franziskanpater Thomas Washburn, som var mötets sekreterare, försåg National Catholic Reporter med texten till Rodríguez tal. Han skrev i ett e-postmeddelande att franciskanerna inbjudit Rodríguez att tala vid deras halvårliga möte, eftersom kardinalen är anknuten till en av ordens New Yorkbaserade provinser.

Rodríguez, som bar ordens bruna dräkt, fastän han egentligen tillhör Salesianerna, inledde sitt tal med att nämna att den helige Franciskus tal på 1200-talet om sin uppenbarelse från Kristus om att reparera Guds kyrka ”väckt mycken anstöt” hos dåtida prelater måna om att bevara sina privilegier. Han exemplifierade det med påvens egna ord:

–       ”att tjäna världen genom att vara trofast mot Kristus och hans Evangelium”.

–       ”att vara fri från all inomvärldslig anda”.

–       ”att vara fri från risken för kyrkan att bara se till sig själv, bli medelklassbetonad, inåtvänd och klerikal”.

–       ”att bli en kyrka som uppmärksammar och framhäver kvinnornas insatser såväl i samhället som kyrkliga institutioner”.

På en fråga om vad Rodríguez Maradiaga menade med att referera till att ”reparera kyrkan” svarade pater Washburn att det var symboliska gester som att tvätta fötterna på fångar och krama om handikappade människor vid audienserna på Petersplatsen. ”Det var gester med samma kraft och auktoritet som en encyklika, kanske ännu starkare.”

Joshua J. McElwee, National Catholic Reporter 2014-04-21
Joshua J. McElwee är korrespondent för NCR