Staty av Johannes Paulus II invigs i Irak

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Patriarken Mar Louis Raphael Sako [se foto] kommer att leda en mässa på eftermiddagen den 26 april i den kaldeiska kyrkan ”Jungfru Maria, Rosenkransens Drottning” i Baghdad vid vilken en staty av Johannes Paulus II skall invigas.

Mar Louis skulle egentligen ha deltagit i kanoniseringsgudstjänsten för de två påvarna den 27 april i Rom, men på grund av de säkerhetsåtgärder som vidtagits i Irak i samband med det stundande valet kommer alla flygplatser att hållas stängda.

”Allt var förberett för min resa till Rom för kanoniseringsgudstjänsten för de saliga Johannes XXIII och Johannes Paulus II”, sade patriarken till nyhetsbyrån Baghdadhope, ”men tyvärr har valet den 30 april medfört att man stänger flygplatserna i Irak 28-30 april och det skulle vara ett allvarligt avbräck för kaldéerna att inte ha sin patriark hos sig vid en så viktig händelse i deras nationella historia. Därför har vi organiserat ett lokalt högtidsfirande för att hedra de två helgonen.”

Med tanke på det irakiska valet den 30 april har den kaldeiske patriarken bett att följande bön skall publiceras och läsas upp i hela landet i samband med påskvakan:

Herre, du är vår Skapare och Fader och vi vänder oss till dig i den svåra och kritiska tid som vårt land genomlider och ber, som individer och kommuniteter, för regeringen om ditt ljus och din heliga försyn, så att det kommande valet kommer att leda till det bästa för Irak och dess folk.

Vi ber dig, Herre, att upplysa oss så att vi utför vår medborgerliga plikt att rösta med ärlighet och integritet för våra representanter och kongressledamöter, så att de kan bygga upp vårt hemland och verka för säkerhet och välgång. O Herre över allt, ära och lovprisning vare dig i evighet.

AsiaNews 2014-04-26

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Patriarken Mar Louis Raphael Sako [se foto] kommer att leda en mässa på eftermiddagen den 26 april i den kaldeiska kyrkan ”Jungfru Maria, Rosenkransens Drottning” i Baghdad vid vilken en staty av Johannes Paulus II skall invigas.

Mar Louis skulle egentligen ha deltagit i kanoniseringsgudstjänsten för de två påvarna den 27 april i Rom, men på grund av de säkerhetsåtgärder som vidtagits i Irak i samband med det stundande valet kommer alla flygplatser att hållas stängda.

”Allt var förberett för min resa till Rom för kanoniseringsgudstjänsten för de saliga Johannes XXIII och Johannes Paulus II”, sade patriarken till nyhetsbyrån Baghdadhope, ”men tyvärr har valet den 30 april medfört att man stänger flygplatserna i Irak 28-30 april och det skulle vara ett allvarligt avbräck för kaldéerna att inte ha sin patriark hos sig vid en så viktig händelse i deras nationella historia. Därför har vi organiserat ett lokalt högtidsfirande för att hedra de två helgonen.”

Med tanke på det irakiska valet den 30 april har den kaldeiske patriarken bett att följande bön skall publiceras och läsas upp i hela landet i samband med påskvakan:

Herre, du är vår Skapare och Fader och vi vänder oss till dig i den svåra och kritiska tid som vårt land genomlider och ber, som individer och kommuniteter, för regeringen om ditt ljus och din heliga försyn, så att det kommande valet kommer att leda till det bästa för Irak och dess folk.

Vi ber dig, Herre, att upplysa oss så att vi utför vår medborgerliga plikt att rösta med ärlighet och integritet för våra representanter och kongressledamöter, så att de kan bygga upp vårt hemland och verka för säkerhet och välgång. O Herre över allt, ära och lovprisning vare dig i evighet.

AsiaNews 2014-04-26