1 500 år gammalt relikskrin ”århundradets fynd” i Österrike

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Arkeologer vid universitetet i Innsbruck talade om ett ”århundradets fynd” när de presenterade ett 1500 år gammalt relikskrin på tisdagen. Det är frågan om resterna av en pyxis gjord av elfenben, som man har funnit vid grävningar på Burgbichl i förbundslandet Kärnten i Österrike. Men tar oftast bort en sådan ”låda” för förvaring av det eukaristiska brödet när en kyrka tas ur bruk. I det här fallet blev den kvarlämnad, för att i våra dagar upptäckas under slutstenen till en relikgömma under altaret, så utgrävningsledaren Gerald Grabherr.

Det mycket ömtåliga relikskrinet har konserverats vid universitetet i Innsbruck och undersökts med modernaste tillgängliga metoder, förutom med den etablerade kol 14-dateringen med DNA-analyser av elfenbenet och en 3D-utskrift.

I omkring 1500 år har de omsorgsfullt utsmyckade delarna av en ”låda” som troligen har innehållit en relik förvarats i en 27 kilo tung behållare av marmor. För ungefär två år sedan upptäcktes den av forskare från Innsbruck i en tidig kristen kyrka i övre Draudalen. Ungefär fyrtio liknande elfenbensdosor är kända i världen, de flesta av dem ingående i katedralskatter eller förvarade på museer.

Dosan har en inre diameter på omkring sju centimeter och är delad i fem delar. De konstnärligt snidade sidopanelerna visar bibliska scener, däribland hur Moses tar emot Lagen på Sinai berg och en möjlig framställning av hur Jesus stiger upp till himmelen sittande i en vagn.

Många frågor om fyndet är fortfarande obesvarade, så till exempel dess exakta ursprung. Enligt Grabherr kommer det troligen från den östra halvan av det romerska riket, där kristendomen nu var statsreligion. DNA-analysen kan tänkas besvara frågor om elfenbenet, kommer det från en afrikansk eller en indisk elefant? De närmare omständigheterna kring övergivandet av kyrkan och av den kristna bosättningen i dess helhet är oklara. Man kan dock notera, att lokala kristna ibland fördrevs av hedniska slaver i Kärnten under tidig medeltid, vilket ledde till att många kristna flyttade söderut till Medelhavsområdet.

Kathpress 2024-06-25

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Arkeologer vid universitetet i Innsbruck talade om ett ”århundradets fynd” när de presenterade ett 1500 år gammalt relikskrin på tisdagen. Det är frågan om resterna av en pyxis gjord av elfenben, som man har funnit vid grävningar på Burgbichl i förbundslandet Kärnten i Österrike. Men tar oftast bort en sådan ”låda” för förvaring av det eukaristiska brödet när en kyrka tas ur bruk. I det här fallet blev den kvarlämnad, för att i våra dagar upptäckas under slutstenen till en relikgömma under altaret, så utgrävningsledaren Gerald Grabherr.

Det mycket ömtåliga relikskrinet har konserverats vid universitetet i Innsbruck och undersökts med modernaste tillgängliga metoder, förutom med den etablerade kol 14-dateringen med DNA-analyser av elfenbenet och en 3D-utskrift.

I omkring 1500 år har de omsorgsfullt utsmyckade delarna av en ”låda” som troligen har innehållit en relik förvarats i en 27 kilo tung behållare av marmor. För ungefär två år sedan upptäcktes den av forskare från Innsbruck i en tidig kristen kyrka i övre Draudalen. Ungefär fyrtio liknande elfenbensdosor är kända i världen, de flesta av dem ingående i katedralskatter eller förvarade på museer.

Dosan har en inre diameter på omkring sju centimeter och är delad i fem delar. De konstnärligt snidade sidopanelerna visar bibliska scener, däribland hur Moses tar emot Lagen på Sinai berg och en möjlig framställning av hur Jesus stiger upp till himmelen sittande i en vagn.

Många frågor om fyndet är fortfarande obesvarade, så till exempel dess exakta ursprung. Enligt Grabherr kommer det troligen från den östra halvan av det romerska riket, där kristendomen nu var statsreligion. DNA-analysen kan tänkas besvara frågor om elfenbenet, kommer det från en afrikansk eller en indisk elefant? De närmare omständigheterna kring övergivandet av kyrkan och av den kristna bosättningen i dess helhet är oklara. Man kan dock notera, att lokala kristna ibland fördrevs av hedniska slaver i Kärnten under tidig medeltid, vilket ledde till att många kristna flyttade söderut till Medelhavsområdet.

Kathpress 2024-06-25

Detta är en nyhetstext.