Antonio Bajlovic prästvigd

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I går, lördagen den 29 juni på apostlarna S:t Petrus och S:t Paulus högtid vigdes i S:t Eriks katolska domkyrka i Stockholm Antonio Bajlovic till präst av kardinal Anders Arborelius.

Kardinal Arborelius, fader Antonio och fader Benoy. I bakgrunden, diakon Godefroid. Foto: Fredrik Heiding.

Fader Antonio, som vi får kalla honom nu, har fått sin andliga fostran i hemmet och i den kroatiska missionen i domkyrkoförsamlingen. Under det gångna året har han varit verksam som diakon i S:ta Eugenia församling vid Kungsträdgården i Stockholm. Här kommer han också att fortsätta under sitt första år som präst. Antonio har under första delen av sin utbildningstid i Sverige – vid prästseminariet och Newmaninstitutet i Uppsala – varit en aktiv och uppskattad medarbetare i Sankt Ilians katolska kyrka i Enköping. Därefter har han studerat teologi vid Dominikanordens universitet Angelicum i Rom.

Den högtidliga gudstjänsten var meditativ och på samma gång glädjefylld, något som det musikaliska arrangemanget bidrog till. Den helige Antonius av Padua ingick passande nog i allhelgonalitanian. Prästseminariets rektor, fader Benoy Thottiyil Jose, höll i slutet av gudstjänsten ett fint tacktal som återges nedan.

Efter mässan fick fader Antonio traditionsenligt ge primisvälsignelser till en lång kö troende, varav den förste var kardinal Anders Arborelius.

Kardinal Arborelius tar emot fader Antonios primisvälsignelse. I bakgrunden, diakon Godefroid. Foto: Fredrik Heiding.
Jesuitpater Fredrik Heiding tar emot fader Antonios primisvälsignelse. Foto: Ulf Jonsson.

Allt avslutades med en trevlig mottagning och god förtäring i domkyrkosalen.

Vi önskar fader Antonio, som firar sin första primismässa i dag söndag i S:ta Eugenia kyrka, allt gott inför framtiden!

Fredrik Heiding 2024-06-30

Kardinal Arborelius, fader Antonio och fader Benoy. I bakgrunden, diakon Conny Strömberg. Foto: Fredrik Heiding.

Tacktal av fader Benoy Thottiyil Jose

Käre Biskopen, kära präster, diakoner, gäster och mina vänner!

Några ord innan vi tar emot biskopens välsignelse!

Nu har vi en ny präst, fader Antonio Bajlovic, för Stockholm katolska stift! Låt oss vara glada och tacka Gud för den gåvan!

En präst- och ordenskallelse är verkligen Guds gåva! Gud kallar var och en av oss med namn och vi svarar på olika sätt. I en prästkallelse, under utbildningstiden finns mycket arbete och uppoffring. Man formar sig genom ett disciplinerat liv, genom lydnad, samarbete och mycket mer. Självklart är Guds välsignelse alltid bakom i denna formations tid. En människa offrar sig själv och formas för att bli Guds avbild. I detta sammanhang finns många som har hjälpt mig/oss för detta mål.

Först och främst tackar jag Dig käre Biskopen för din förtroende på mig att ta hand om alla prästkandidaterna i vårt stift. Samtidigt tackar jag studieprefekten f. Tomas Orylski, alla lärare på Newmaninstitutet och engelska kollegiet i Rom, alla andliga vägledare, särskilt p. Stefan Dartmann, f. John, generalvikarien p. Pascal och alla på Biskopsämbetet. Jag tar tillfället i akt att tacka p. Dominik, kyrkoherde i S:ta Eugenia, alla präster och hela församlingen var f. Antonio gjorde sin diakontjänst.

Jag får inte glömma domprosten och församlingsmedlemmar, ordenspräster och systrar! De hjälper mig verkligen att forma seminaristerna som skall vigas att vara goda präster.

Ett stort tack till alla kyrkoherdar i vårt stift! Det är ni som verkligen hjälper mig att placera kandidaterna till olika församlingar så att dem får pastoral praktik. Jag ber vidare om ert samarbete och förböner i framtiden, eftersom vi är välsignad med åtta kandidater som har börjat sin prästutbildning och flesta av dem ser ni här i koret idag!

Jag tar tillfället i akt att tacka alla gäster från olika länder, särskilt från Italien, där f. Antonio hade en stor del av prästutbildningen.

I would like to thank Fr. David King, who represents the English College and has come all the way from Rome to participate the ordination. Thank you so much for your love and support during his formation time in Rome and now.

Kära föräldrar, bror och familjemedlemmar till f. Antonio, jag vet, utan familj får vi inga kallelser i katolska kyrkan. Bra kallelser kommer från bra familjer! Hela stiftet tackar er i dag, kära föräldrar och familjer för att ni offrade för oss, den älskade Antonio att bli präst för alla.

Tack, ni som är närvarande, under dagens prästvigning och heliga mässa och alla ni som hjälpte oss under dagens prästvigningsceremoni, särskilt Magnus Andersson, vår ceremonimästare tillsammans med diakoner, lektorer och ministranter.

Musik är mycket viktigt under en högmässa! Jag vill tacka organisten Simon Törnqvist och medlemmar ur domkyrkans vokalensemble och gregorianska scholan tillsammans med Elisabeth von Waldstein för deras medverkan.

Nu, käre fader Antonio, från och med i dag, kommer alla att kalla dig fader Antonio eftersom du kommer bli fader till församlingar! Ordet fader betyder mycket för en präst och för en församling!

Så utan dig ingen fest i dag! Nu gratulerar vi dig! Grattis fader Antonio och lycka till med allt!

Kära vänner, nu bjuder jag er alla till domkyrkosalen för en enkel mottagning efter biskopens slutvälsignelse.

Tack!

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I går, lördagen den 29 juni på apostlarna S:t Petrus och S:t Paulus högtid vigdes i S:t Eriks katolska domkyrka i Stockholm Antonio Bajlovic till präst av kardinal Anders Arborelius.

Kardinal Arborelius, fader Antonio och fader Benoy. I bakgrunden, diakon Godefroid. Foto: Fredrik Heiding.

Fader Antonio, som vi får kalla honom nu, har fått sin andliga fostran i hemmet och i den kroatiska missionen i domkyrkoförsamlingen. Under det gångna året har han varit verksam som diakon i S:ta Eugenia församling vid Kungsträdgården i Stockholm. Här kommer han också att fortsätta under sitt första år som präst. Antonio har under första delen av sin utbildningstid i Sverige – vid prästseminariet och Newmaninstitutet i Uppsala – varit en aktiv och uppskattad medarbetare i Sankt Ilians katolska kyrka i Enköping. Därefter har han studerat teologi vid Dominikanordens universitet Angelicum i Rom.

Den högtidliga gudstjänsten var meditativ och på samma gång glädjefylld, något som det musikaliska arrangemanget bidrog till. Den helige Antonius av Padua ingick passande nog i allhelgonalitanian. Prästseminariets rektor, fader Benoy Thottiyil Jose, höll i slutet av gudstjänsten ett fint tacktal som återges nedan.

Efter mässan fick fader Antonio traditionsenligt ge primisvälsignelser till en lång kö troende, varav den förste var kardinal Anders Arborelius.

Kardinal Arborelius tar emot fader Antonios primisvälsignelse. I bakgrunden, diakon Godefroid. Foto: Fredrik Heiding.
Jesuitpater Fredrik Heiding tar emot fader Antonios primisvälsignelse. Foto: Ulf Jonsson.

Allt avslutades med en trevlig mottagning och god förtäring i domkyrkosalen.

Vi önskar fader Antonio, som firar sin första primismässa i dag söndag i S:ta Eugenia kyrka, allt gott inför framtiden!

Fredrik Heiding 2024-06-30

Kardinal Arborelius, fader Antonio och fader Benoy. I bakgrunden, diakon Conny Strömberg. Foto: Fredrik Heiding.

Tacktal av fader Benoy Thottiyil Jose

Käre Biskopen, kära präster, diakoner, gäster och mina vänner!

Några ord innan vi tar emot biskopens välsignelse!

Nu har vi en ny präst, fader Antonio Bajlovic, för Stockholm katolska stift! Låt oss vara glada och tacka Gud för den gåvan!

En präst- och ordenskallelse är verkligen Guds gåva! Gud kallar var och en av oss med namn och vi svarar på olika sätt. I en prästkallelse, under utbildningstiden finns mycket arbete och uppoffring. Man formar sig genom ett disciplinerat liv, genom lydnad, samarbete och mycket mer. Självklart är Guds välsignelse alltid bakom i denna formations tid. En människa offrar sig själv och formas för att bli Guds avbild. I detta sammanhang finns många som har hjälpt mig/oss för detta mål.

Först och främst tackar jag Dig käre Biskopen för din förtroende på mig att ta hand om alla prästkandidaterna i vårt stift. Samtidigt tackar jag studieprefekten f. Tomas Orylski, alla lärare på Newmaninstitutet och engelska kollegiet i Rom, alla andliga vägledare, särskilt p. Stefan Dartmann, f. John, generalvikarien p. Pascal och alla på Biskopsämbetet. Jag tar tillfället i akt att tacka p. Dominik, kyrkoherde i S:ta Eugenia, alla präster och hela församlingen var f. Antonio gjorde sin diakontjänst.

Jag får inte glömma domprosten och församlingsmedlemmar, ordenspräster och systrar! De hjälper mig verkligen att forma seminaristerna som skall vigas att vara goda präster.

Ett stort tack till alla kyrkoherdar i vårt stift! Det är ni som verkligen hjälper mig att placera kandidaterna till olika församlingar så att dem får pastoral praktik. Jag ber vidare om ert samarbete och förböner i framtiden, eftersom vi är välsignad med åtta kandidater som har börjat sin prästutbildning och flesta av dem ser ni här i koret idag!

Jag tar tillfället i akt att tacka alla gäster från olika länder, särskilt från Italien, där f. Antonio hade en stor del av prästutbildningen.

I would like to thank Fr. David King, who represents the English College and has come all the way from Rome to participate the ordination. Thank you so much for your love and support during his formation time in Rome and now.

Kära föräldrar, bror och familjemedlemmar till f. Antonio, jag vet, utan familj får vi inga kallelser i katolska kyrkan. Bra kallelser kommer från bra familjer! Hela stiftet tackar er i dag, kära föräldrar och familjer för att ni offrade för oss, den älskade Antonio att bli präst för alla.

Tack, ni som är närvarande, under dagens prästvigning och heliga mässa och alla ni som hjälpte oss under dagens prästvigningsceremoni, särskilt Magnus Andersson, vår ceremonimästare tillsammans med diakoner, lektorer och ministranter.

Musik är mycket viktigt under en högmässa! Jag vill tacka organisten Simon Törnqvist och medlemmar ur domkyrkans vokalensemble och gregorianska scholan tillsammans med Elisabeth von Waldstein för deras medverkan.

Nu, käre fader Antonio, från och med i dag, kommer alla att kalla dig fader Antonio eftersom du kommer bli fader till församlingar! Ordet fader betyder mycket för en präst och för en församling!

Så utan dig ingen fest i dag! Nu gratulerar vi dig! Grattis fader Antonio och lycka till med allt!

Kära vänner, nu bjuder jag er alla till domkyrkosalen för en enkel mottagning efter biskopens slutvälsignelse.

Tack!