1,6 miljoner namnunderskrifter för skydd av liv

I fredags gick tidsfristen ut för det europeiska medborgarinitiativet att samla namnunderskrifter till ”En av oss” (One of Us), ett upprop för skydd av liv. Enligt egna uppgifter har initiativet uppnått sitt mål och samlat in fler än en miljon röster och dessutom fått det stöd som krävs i åtminstone sju medlemsstater. Initiativet meddelar att man strax innan fristens utgång hade 1,6 miljoner underskrifter.

Det åligger nu de nationella myndigheterna att inom tre månader granska antalet underskrifter. Om antalet visar sig vara tillräckligt, skall Europakommissionen inom ytterligare tre månader själv utvärdera initiativet och avgöra hur ärendet skall behandlas vidare.

Initiativet, som understöds av påven Franciskus och många tyska biskopar, kräver att EU stoppar finansieringsstödet för sådana aktiviteter, där mänskliga embryon går till spillo; det kan gälla inom forskning, utvecklingsarbete och offentlig hälsovård. Organisationen stöder sig på ett utslag i Europadomstolen från den 18 oktober 2011, enligt vilket det mänskliga livet börjar, när ägg- och sädesceller smälter samman.

Kathpress 2013-11-02

https://www.dagen.se/nyheter/nastan-2-miljoner-vill-stoppa-forskning-pa-manskliga-embryon/

https://www.oneofus.eu/sv/

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I fredags gick tidsfristen ut för det europeiska medborgarinitiativet att samla namnunderskrifter till ”En av oss” (One of Us), ett upprop för skydd av liv. Enligt egna uppgifter har initiativet uppnått sitt mål och samlat in fler än en miljon röster och dessutom fått det stöd som krävs i åtminstone sju medlemsstater. Initiativet meddelar att man strax innan fristens utgång hade 1,6 miljoner underskrifter.

Det åligger nu de nationella myndigheterna att inom tre månader granska antalet underskrifter. Om antalet visar sig vara tillräckligt, skall Europakommissionen inom ytterligare tre månader själv utvärdera initiativet och avgöra hur ärendet skall behandlas vidare.

Initiativet, som understöds av påven Franciskus och många tyska biskopar, kräver att EU stoppar finansieringsstödet för sådana aktiviteter, där mänskliga embryon går till spillo; det kan gälla inom forskning, utvecklingsarbete och offentlig hälsovård. Organisationen stöder sig på ett utslag i Europadomstolen från den 18 oktober 2011, enligt vilket det mänskliga livet börjar, när ägg- och sädesceller smälter samman.

Kathpress 2013-11-02

https://www.dagen.se/nyheter/nastan-2-miljoner-vill-stoppa-forskning-pa-manskliga-embryon/

https://www.oneofus.eu/sv/