24 mars, 2009

Filter

Datumintervall
”Den nya encyklikan om den katolska kyrkans sociallära är praktiskt taget färdig. Vi hoppas att den kan publiceras i början av maj”, förklarade presidenten för det påvliga rådet för rättvise-...