Den nya encyklikan om socialläran praktiskt taget färdig

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Den nya encyklikan om den katolska kyrkans sociallära är praktiskt taget färdig. Vi hoppas att den kan publiceras i början av maj”, förklarade presidenten för det påvliga rådet för rättvise- och fredsfrågor (Justitia et Pax), kardinal Renato Raffaele Martino. Han gjorde sitt tillkännagivande idag, den 24 mars, vid avslutningen av en fem dagar lång internationell kongress i Vatikanen om kvinnors roll i kampen för mänskliga rättigheter. Enligt kardinal Martino skulle Benedictus XVI:s encyklika egentligen ha kommit ut redan år 2007 – med anledning av att det gått 40 år sedan Paulus VI:s epokgörande socialencyklika Populorum progressio publicerades. Projektet har emellertid skjutits upp för att man skulle kunna inarbeta nya textavsnitt, som tar upp frågor som mer direkt motsvarar ”dagens aktualiteter” med den globala ekonomiska krisen.

KATHPRESS 2009-03-24

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Den nya encyklikan om den katolska kyrkans sociallära är praktiskt taget färdig. Vi hoppas att den kan publiceras i början av maj”, förklarade presidenten för det påvliga rådet för rättvise- och fredsfrågor (Justitia et Pax), kardinal Renato Raffaele Martino. Han gjorde sitt tillkännagivande idag, den 24 mars, vid avslutningen av en fem dagar lång internationell kongress i Vatikanen om kvinnors roll i kampen för mänskliga rättigheter. Enligt kardinal Martino skulle Benedictus XVI:s encyklika egentligen ha kommit ut redan år 2007 – med anledning av att det gått 40 år sedan Paulus VI:s epokgörande socialencyklika Populorum progressio publicerades. Projektet har emellertid skjutits upp för att man skulle kunna inarbeta nya textavsnitt, som tar upp frågor som mer direkt motsvarar ”dagens aktualiteter” med den globala ekonomiska krisen.

KATHPRESS 2009-03-24