En miljon firade gudstjänst med påven i Luanda

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

På söndagsförmiddagen den 22 mars deltog omkring en miljon människor i en mässa med påven i Angolas huvudstad Luanda. Mässan var en av de festliga höjdpunkterna i Benedictus XVI:s pastoralresa till Afrika. Mässan inleddes emellertid med att påven uttryckte sin sorg och medkänsla till föräldrarna och vännerna till de två tonårsflickor som omkom när det uppstod panik i folkmassan vid en av ingångarna till Estadio dos Coqueiros, där påven i lördags höll ett möte med 30 000 ungdomar.

Inför de circa en miljon människor som samlats för att fira mässa på fältet Cimangola i Angolas huvudstad uppmanade påven Benedictus XVI människorna på den afrikanska kontinenten att sträva efter försoning, fred och rättvisa. Efter inbördeskrig, hat och hämnd är det nu nödvändigt att med all kraft slå in på en ny, bättre väg in i framtiden. I Angola, precis som i andra länder i Afrika, har inbördeskrigen inte bara förorsakat materiell förödelse, utan också slagit sönder familjer och undergrävt människornas hopp. Påven förklarade i sin predikan att han ”kommit för att förkunna budskapet om förlåtelse, hopp och ett nytt liv i Kristus.”

Det ondas moln har förmörkat himlen också över Afrika, förklarade påven: ”Tänk på krigens gissel, på de fruktansvärda konsekvenserna av etniska konflikter, på girigheten som fördärvar människornas hjärtan och som leder till slaveri och berövar framtida generationer deras resurser. Men de resurserna behövs för att skapa ett solidariskt och rättvist samhälle, ett samhälle präglat av äkta afrikanska värden.”

Uttryckligen varande påven för att undergräva familjens och äktenskapets betydelse, och han varnade för falska utopier och drogmissbruk. Egoismen är den yttersta orsaken bakom sådana fenomen. Egoismen isolerar individen, splittrar familjerna och undergräver viktiga ideal som generositet och osjälviskhet. Frukterna av en sådan utveckling är hedonism, drogmissbruk, sexuell ansvarslöshet, äktenskapets försvagning, familjens upplösning och utplåning av liv genom aborter.

I dagens mässa i Luanda deltog inte endast människor från alla delar av Angola. Även från grannländerna deltog både präster och lekfolk, särskilt från Sydafrika, Namibia, Zimbabwe, Kongo-Kinshasa och Kogo-Brazzaville. Gudstjänsten, som firades i tropisk hetta, präglades av populär afrikansk kyrkomusik och färgsprakande dräkter från olika lansändar. Den 81-årige påven fick lov att torka svetten ur pannan flera gånger under gudstjänsten, men gjorde ett påfallande avspänt intryck och var påtagligt glad över de närvarandes begeistrade deltagande i firandet.
KATHPRESS 2009-03-22

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

På söndagsförmiddagen den 22 mars deltog omkring en miljon människor i en mässa med påven i Angolas huvudstad Luanda. Mässan var en av de festliga höjdpunkterna i Benedictus XVI:s pastoralresa till Afrika. Mässan inleddes emellertid med att påven uttryckte sin sorg och medkänsla till föräldrarna och vännerna till de två tonårsflickor som omkom när det uppstod panik i folkmassan vid en av ingångarna till Estadio dos Coqueiros, där påven i lördags höll ett möte med 30 000 ungdomar.

Inför de circa en miljon människor som samlats för att fira mässa på fältet Cimangola i Angolas huvudstad uppmanade påven Benedictus XVI människorna på den afrikanska kontinenten att sträva efter försoning, fred och rättvisa. Efter inbördeskrig, hat och hämnd är det nu nödvändigt att med all kraft slå in på en ny, bättre väg in i framtiden. I Angola, precis som i andra länder i Afrika, har inbördeskrigen inte bara förorsakat materiell förödelse, utan också slagit sönder familjer och undergrävt människornas hopp. Påven förklarade i sin predikan att han ”kommit för att förkunna budskapet om förlåtelse, hopp och ett nytt liv i Kristus.”

Det ondas moln har förmörkat himlen också över Afrika, förklarade påven: ”Tänk på krigens gissel, på de fruktansvärda konsekvenserna av etniska konflikter, på girigheten som fördärvar människornas hjärtan och som leder till slaveri och berövar framtida generationer deras resurser. Men de resurserna behövs för att skapa ett solidariskt och rättvist samhälle, ett samhälle präglat av äkta afrikanska värden.”

Uttryckligen varande påven för att undergräva familjens och äktenskapets betydelse, och han varnade för falska utopier och drogmissbruk. Egoismen är den yttersta orsaken bakom sådana fenomen. Egoismen isolerar individen, splittrar familjerna och undergräver viktiga ideal som generositet och osjälviskhet. Frukterna av en sådan utveckling är hedonism, drogmissbruk, sexuell ansvarslöshet, äktenskapets försvagning, familjens upplösning och utplåning av liv genom aborter.

I dagens mässa i Luanda deltog inte endast människor från alla delar av Angola. Även från grannländerna deltog både präster och lekfolk, särskilt från Sydafrika, Namibia, Zimbabwe, Kongo-Kinshasa och Kogo-Brazzaville. Gudstjänsten, som firades i tropisk hetta, präglades av populär afrikansk kyrkomusik och färgsprakande dräkter från olika lansändar. Den 81-årige påven fick lov att torka svetten ur pannan flera gånger under gudstjänsten, men gjorde ett påfallande avspänt intryck och var påtagligt glad över de närvarandes begeistrade deltagande i firandet.
KATHPRESS 2009-03-22