10 juni, 2009

Filter

Datumintervall
Ordföranden för den europeiska biskopskonferensens utskott för EU-frågor, biskop Adrianus van Luyn, hoppas att dialogen mellan kyrkan och EU skall fördjupas efter det senaste valet till EU-parlamentet, ”till tjänst för...