Katolska biskopar beklagar lågt valdeltagande

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ordföranden för den europeiska biskopskonferensens utskott för EU-frågor, biskop Adrianus van Luyn, hoppas att dialogen mellan kyrkan och EU skall fördjupas efter det senaste valet till EU-parlamentet, ”till tjänst för människovärdet och det allmänna bästa”. Samtidigt beklagade van Luyn det låga valdeltagandet (i genomsnitt 42,9 %): ”Ett så lågt valdeltagande är desto mer obegripligt eftersom Europaparlamentet kommer att öka i inflytande och kompetens sedan Lissabon-fördraget trätt i kraft.” Europaparlamentet borde alltmer kunna bli ”en stark företrädare för medborgarna”.

”Det låga valdeltagandet är uttryck för en ännu svag eller felande europeisk gemenskapskänsla”, betonade biskopen i Rotterdam. Man har lagt alltför liten vikt vid utformandet av det civila samhället i jämförelse med det gemensamma utrymmet för handel och ekonomi. De europeiska institutionerna, de nationella regeringarna, de politiska partierna och kanske även kyrkorna borde därför ställa sig frågan: ”Har vi bidragit tillräckligt till att ett europeiskt medvetande växer fram hos medborgarna?”

Biskop van Luyn påminde om att integrationen är en enastående process i historien sedan 60 år tillbaka. När vi nu står inför finanskrisen, klimathotet och fortsatt kris i världens livsmedelsförsörjning finns det i själva verket inga alternativ till ett gemensamt Europa, ett Europa som talar med en röst och som gemensamt arbetar för rättvisa och fred.

Med tanke på det låga valdeltagandet sade den juridiska rådgivaren till den europeiska biskopskonferensen, Thomas Pickartz, i en intervju med Vatikanradion att ”det är nödvändigt att de europeiska institutionerna gör sitt arbete mera genomskinligt.” Biskoparna inom EU är övertygade om att det är ”en kristlig plikt att inte vara likgiltig gentemot Europa”. Grundarna av EU -­ Robert Schumann, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi – inspirerades av sin kristna tro och de skisserat Europa som ett stort freds- och försoningsprojekt. Därför uppmanar Europas katolska biskopar alla kristna  att bygga vidare på Europas hus och att inte vara likgiltiga inför det europeiska projektet.

Sedan åratal tillbaka finns det en ”öppen och regelbunden dialog” mellan kyrkan och EU-institutionerna. Inom ramen för denna dialog, som rentav kommer att bli europarätt i Lissabonfördraget, kommer man att försöka  bygga upp goda relationer till alla politiska partier. Då finns det inget parti som kan göra anspråk på att ha monopol på dialogen med kyrkan.

Även om Europaparlamentet ännu utnyttjas alltför litet, finns det ”alltflera politiska områden, inom vilka det är nödvändigt att Europa talar med en tunga”, sade Pickartz. Kampen mot klimathotet kan till exempel inte åstadkommas enbart på nationell nivå. Även energiförsörjningen och respekten för mänskliga rättigheter är frågor där Europa borde tala med en enhetlig stämma gentemot andra stater.
KATHPRESS 2009-06-10

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ordföranden för den europeiska biskopskonferensens utskott för EU-frågor, biskop Adrianus van Luyn, hoppas att dialogen mellan kyrkan och EU skall fördjupas efter det senaste valet till EU-parlamentet, ”till tjänst för människovärdet och det allmänna bästa”. Samtidigt beklagade van Luyn det låga valdeltagandet (i genomsnitt 42,9 %): ”Ett så lågt valdeltagande är desto mer obegripligt eftersom Europaparlamentet kommer att öka i inflytande och kompetens sedan Lissabon-fördraget trätt i kraft.” Europaparlamentet borde alltmer kunna bli ”en stark företrädare för medborgarna”.

”Det låga valdeltagandet är uttryck för en ännu svag eller felande europeisk gemenskapskänsla”, betonade biskopen i Rotterdam. Man har lagt alltför liten vikt vid utformandet av det civila samhället i jämförelse med det gemensamma utrymmet för handel och ekonomi. De europeiska institutionerna, de nationella regeringarna, de politiska partierna och kanske även kyrkorna borde därför ställa sig frågan: ”Har vi bidragit tillräckligt till att ett europeiskt medvetande växer fram hos medborgarna?”

Biskop van Luyn påminde om att integrationen är en enastående process i historien sedan 60 år tillbaka. När vi nu står inför finanskrisen, klimathotet och fortsatt kris i världens livsmedelsförsörjning finns det i själva verket inga alternativ till ett gemensamt Europa, ett Europa som talar med en röst och som gemensamt arbetar för rättvisa och fred.

Med tanke på det låga valdeltagandet sade den juridiska rådgivaren till den europeiska biskopskonferensen, Thomas Pickartz, i en intervju med Vatikanradion att ”det är nödvändigt att de europeiska institutionerna gör sitt arbete mera genomskinligt.” Biskoparna inom EU är övertygade om att det är ”en kristlig plikt att inte vara likgiltig gentemot Europa”. Grundarna av EU -­ Robert Schumann, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi – inspirerades av sin kristna tro och de skisserat Europa som ett stort freds- och försoningsprojekt. Därför uppmanar Europas katolska biskopar alla kristna  att bygga vidare på Europas hus och att inte vara likgiltiga inför det europeiska projektet.

Sedan åratal tillbaka finns det en ”öppen och regelbunden dialog” mellan kyrkan och EU-institutionerna. Inom ramen för denna dialog, som rentav kommer att bli europarätt i Lissabonfördraget, kommer man att försöka  bygga upp goda relationer till alla politiska partier. Då finns det inget parti som kan göra anspråk på att ha monopol på dialogen med kyrkan.

Även om Europaparlamentet ännu utnyttjas alltför litet, finns det ”alltflera politiska områden, inom vilka det är nödvändigt att Europa talar med en tunga”, sade Pickartz. Kampen mot klimathotet kan till exempel inte åstadkommas enbart på nationell nivå. Även energiförsörjningen och respekten för mänskliga rättigheter är frågor där Europa borde tala med en enhetlig stämma gentemot andra stater.
KATHPRESS 2009-06-10