4 oktober, 2009

Filter

Datumintervall
Den 2-3 oktober 2009 hölls i Örebro de årliga samtalsdagarna mellan Svenska kyrkan och de ortodoxa och österländska kyrkorna i Sverige. Det var den 18:e gången man träffades till denna...