Luthersk-ortodoxa samtalsdagar

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den 2-3 oktober 2009 hölls i Örebro de årliga samtalsdagarna mellan Svenska kyrkan och de ortodoxa och österländska kyrkorna i Sverige. Det var den 18:e gången man träffades till denna form av samtal under svenskkyrkligt värdskap. Inga rapporter skrivs under dessa samtal, utan syftet är ett fritt utbyte där man kan lära känna varandras traditioner och reflektera över det man har gemensamt som kyrkor i Sverige.

Årets tema var ”Bönens spiritualitet / The spirituality of the prayer”. Föredragshållare var Cristina Grenholm, professor och direktor för Sekretariatet för teologi och ekumenik vid Svenska kyrkans kyrkokansli i Uppsala samt V. Rev. Fr Daniel Findikyan, som är ”dean”, (motsvarande universitetsdekan) och undervisar vid St. Nersess Armenian Seminary, New Rochelle, New York.

Ett 60-tal representanter deltog i samtalen som ägde rum i Olaus Petri kyrka och i S:ta Maria kyrka (syrisk ortodox) i Örebro. Bland deltagarna fanns fyra biskopar, två från Svenska kyrkan och två från de ortodoxa och österländska kyrkorna. I programmet ingick även deltagande i gudstjänstliv enligt de traditioner som fanns representerade. I Olaus Petri kyrka hölls en högtidlig körvesper och i S:ta Maria kyrka firades syrisk ortodox liturgi.

Katrin Åmell

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den 2-3 oktober 2009 hölls i Örebro de årliga samtalsdagarna mellan Svenska kyrkan och de ortodoxa och österländska kyrkorna i Sverige. Det var den 18:e gången man träffades till denna form av samtal under svenskkyrkligt värdskap. Inga rapporter skrivs under dessa samtal, utan syftet är ett fritt utbyte där man kan lära känna varandras traditioner och reflektera över det man har gemensamt som kyrkor i Sverige.

Årets tema var ”Bönens spiritualitet / The spirituality of the prayer”. Föredragshållare var Cristina Grenholm, professor och direktor för Sekretariatet för teologi och ekumenik vid Svenska kyrkans kyrkokansli i Uppsala samt V. Rev. Fr Daniel Findikyan, som är ”dean”, (motsvarande universitetsdekan) och undervisar vid St. Nersess Armenian Seminary, New Rochelle, New York.

Ett 60-tal representanter deltog i samtalen som ägde rum i Olaus Petri kyrka och i S:ta Maria kyrka (syrisk ortodox) i Örebro. Bland deltagarna fanns fyra biskopar, två från Svenska kyrkan och två från de ortodoxa och österländska kyrkorna. I programmet ingick även deltagande i gudstjänstliv enligt de traditioner som fanns representerade. I Olaus Petri kyrka hölls en högtidlig körvesper och i S:ta Maria kyrka firades syrisk ortodox liturgi.

Katrin Åmell