24 februari, 2010

Filter

Datumintervall
Både politiker och företrädare för olika kyrkor i Mellanöstern har på sistone uttryckt oro över den växande utvandringen av kristna från denna region. De kristnas bidrag till det arabiska samhället...