Konferens i Rom om kristet bidrag till arabisk kultur

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Både politiker och företrädare för olika kyrkor i Mellanöstern har på sistone uttryckt oro över den växande utvandringen av kristna från denna region. De kristnas bidrag till det arabiska samhället är dock oersättligt, sade den libanesiske informationsministern Tarek Mitri under en internationell konferens, anordnad av den katolska Sant´Egidio-rörelsen i Rom i måndags, den 22 februari. I konferensen, som hade rubriken ”Kristna och muslimer från Mellanöstern i samtal med varandra” deltog 150 företrädare för olika kyrkor, politiker och sakkunniga från hela världen.

Franciskanernas ledare i Det heliga landet, pater Pierbattista Pizzaballa, framhöll likaså det ”enorma kulturella bidrag” som de kristna ger i Mellanöstern. En försvagning av dessa befolkningsgrupper skulle leda till en utarmning av hela regionen. Antagandet att det snart inte kommer att finnas några kristna kvar längre i Mellanöstern är dock, enligt Pizzabella, en ”myt”. Visserligen kommer det att finnas färre kristna kvar i regionen framöver jämfört med idag, men deras antal är idag högre än det var för 60 år sedan.

Den irakiske ärkebiskopen av Kirkuk, Louis Sako, förebrådde västvärlden att man inte har gett de kristna kyrkorna i Mellanöstern tillräckligt mycket stöd. Dessa känner sig bortglömda, sade den kaldeiske biskopen. Det finns knappast några framtidsutsikter för de kristna i hans land. Sako krävde likabehandling av kristna och muslimer i rättsväsendet.

Sant´Egidios ordförande, Marco Impagliazzo, betecknade Mellanöstern som ”modell” för kristnas och muslimers möjlighet att leva tillsammans. Denna region borde inte primärt betraktas som ett problem, sade Impagliazzo. Här finns också många viktiga historiska erfarenheter av samverkan att gripa tillbaka på.

Bland de omkring 20 föredragshållarna fanns vidare den syriske grekisk-ortodoxe ärkebiskopen av Beirut, Paul Youssef Matar, prefekten för Vatikanens kongregation för de orientaliska kyrkorna, kardinal Leonardo Sandri, den förre italienske presidenten, Oscar Luigi Scalfaro, liksom en journalist för den arabiska TV-sändaren Al Jazeera.

Sant´Egidios årliga konferens om läget för de kristna i Mellanöstern ägde i år rum för tredje gången. Sammankomsterna syftar till en fördjupning och utvidgning av dialogen mellan kristna och muslimer i regionen. Tilläggas kan att påven Benedictus XVI också har kallat till en extra biskopssynod om Mellanöstern i oktober.

Kathpress 2010-02-23

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Både politiker och företrädare för olika kyrkor i Mellanöstern har på sistone uttryckt oro över den växande utvandringen av kristna från denna region. De kristnas bidrag till det arabiska samhället är dock oersättligt, sade den libanesiske informationsministern Tarek Mitri under en internationell konferens, anordnad av den katolska Sant´Egidio-rörelsen i Rom i måndags, den 22 februari. I konferensen, som hade rubriken ”Kristna och muslimer från Mellanöstern i samtal med varandra” deltog 150 företrädare för olika kyrkor, politiker och sakkunniga från hela världen.

Franciskanernas ledare i Det heliga landet, pater Pierbattista Pizzaballa, framhöll likaså det ”enorma kulturella bidrag” som de kristna ger i Mellanöstern. En försvagning av dessa befolkningsgrupper skulle leda till en utarmning av hela regionen. Antagandet att det snart inte kommer att finnas några kristna kvar längre i Mellanöstern är dock, enligt Pizzabella, en ”myt”. Visserligen kommer det att finnas färre kristna kvar i regionen framöver jämfört med idag, men deras antal är idag högre än det var för 60 år sedan.

Den irakiske ärkebiskopen av Kirkuk, Louis Sako, förebrådde västvärlden att man inte har gett de kristna kyrkorna i Mellanöstern tillräckligt mycket stöd. Dessa känner sig bortglömda, sade den kaldeiske biskopen. Det finns knappast några framtidsutsikter för de kristna i hans land. Sako krävde likabehandling av kristna och muslimer i rättsväsendet.

Sant´Egidios ordförande, Marco Impagliazzo, betecknade Mellanöstern som ”modell” för kristnas och muslimers möjlighet att leva tillsammans. Denna region borde inte primärt betraktas som ett problem, sade Impagliazzo. Här finns också många viktiga historiska erfarenheter av samverkan att gripa tillbaka på.

Bland de omkring 20 föredragshållarna fanns vidare den syriske grekisk-ortodoxe ärkebiskopen av Beirut, Paul Youssef Matar, prefekten för Vatikanens kongregation för de orientaliska kyrkorna, kardinal Leonardo Sandri, den förre italienske presidenten, Oscar Luigi Scalfaro, liksom en journalist för den arabiska TV-sändaren Al Jazeera.

Sant´Egidios årliga konferens om läget för de kristna i Mellanöstern ägde i år rum för tredje gången. Sammankomsterna syftar till en fördjupning och utvidgning av dialogen mellan kristna och muslimer i regionen. Tilläggas kan att påven Benedictus XVI också har kallat till en extra biskopssynod om Mellanöstern i oktober.

Kathpress 2010-02-23