Andelen katoliker av världens befolkning ökar

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I lördags överlämnades det första exemplaret av årets utgåva av den katolska kyrkans statistiska årsbok, Annuario Pontificio, till påven Benedictus XVI.  Boken, som ges ut av Vatikanen och som är tjock som en tegelsten och innehåller en stor mängd statistiska uppgifter och annan slags information om den katolska kyrkan på det globala planet, uppger att antalet katoliker nu är uppe i en miljard ett hundra sextiosex miljoner. Det innebär en ökning med 19 miljoner sedan förra året. Procentuellt har andelen katoliker av jordens befolkning därmed sedan januari 2009 stigit från 17, 33 till 17, 40 procent.

Antalet katolska präster i världen har också ökat under de senaste åren, även om det rör sig om en jämförelsevis liten ökning. År 2000 fanns det 405 178 katolska präster, numera är siffra uppe i 409 166. Av dessa lever 47,1 % i Europa och 30 % i Nord- och Sydamerika. Bara 13,2 % av de katolska prästerna lever i Afrika, och 7,7 % i Asien. Utvecklingen går dock i riktningen mot att en växande andel av prästerna lever i Afrika och Asien, medan andelen europeiska präster sjunker.

Antalet ordenssystrar har globalt sett sjunkit med 7,8 % sedan år 2000, från 801 185 till 739 067. Minskningen har framför allt drabbat Europa och den amerikanska kontinenten, medan antalet ordenssystrar däremot har ökat i Asien (med 21, 2 %) och i Afrika (med 16,4 %) under de senaste tio åren.

När det gäller seminaristerna, alltså de som håller på att utbilda sig till präster, så har antalet stigit från 115 919 i januari förra året till 117 024 i januari i år.

Ulf Jonsson 2010-02-22

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I lördags överlämnades det första exemplaret av årets utgåva av den katolska kyrkans statistiska årsbok, Annuario Pontificio, till påven Benedictus XVI.  Boken, som ges ut av Vatikanen och som är tjock som en tegelsten och innehåller en stor mängd statistiska uppgifter och annan slags information om den katolska kyrkan på det globala planet, uppger att antalet katoliker nu är uppe i en miljard ett hundra sextiosex miljoner. Det innebär en ökning med 19 miljoner sedan förra året. Procentuellt har andelen katoliker av jordens befolkning därmed sedan januari 2009 stigit från 17, 33 till 17, 40 procent.

Antalet katolska präster i världen har också ökat under de senaste åren, även om det rör sig om en jämförelsevis liten ökning. År 2000 fanns det 405 178 katolska präster, numera är siffra uppe i 409 166. Av dessa lever 47,1 % i Europa och 30 % i Nord- och Sydamerika. Bara 13,2 % av de katolska prästerna lever i Afrika, och 7,7 % i Asien. Utvecklingen går dock i riktningen mot att en växande andel av prästerna lever i Afrika och Asien, medan andelen europeiska präster sjunker.

Antalet ordenssystrar har globalt sett sjunkit med 7,8 % sedan år 2000, från 801 185 till 739 067. Minskningen har framför allt drabbat Europa och den amerikanska kontinenten, medan antalet ordenssystrar däremot har ökat i Asien (med 21, 2 %) och i Afrika (med 16,4 %) under de senaste tio åren.

När det gäller seminaristerna, alltså de som håller på att utbilda sig till präster, så har antalet stigit från 115 919 i januari förra året till 117 024 i januari i år.

Ulf Jonsson 2010-02-22