Är det något särskilt med kristendomen?

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Utbildningsminister Björklund och partiledare Ohly utkämpade en uppfriskande duell i radions P1 idag, på askonsdagsmorgonen. Saken gäller Skolverkets förslag till nya läroplaner i historia och religion. Tanken är att hoppa över antiken och medeltiden och starta på allvar i 1700-talet. Kristendomen ska inte längre ges någon särställning bland religionerna.

Vad Ohly tänker om antik och medeltid kan man bara gissa, men hans åsikt om kristendomen är klar: den har mest varit av ondo. Religionsfrihet bör främst vara frihet från religion, om vi själva och våra barn ska leva i ett drägligt samhälle. Björklund menar att saken inte gäller vilken religion som är bäst utan att kristendomen har haft en ojämförlig påverkan på det samhälle som vi oreflekterat är en del av. Det är bra om alla vet hur det blev vad det nu är.

Björklund har naturligtvis rätt. Man kan säga mycket till kristendomens nackdel: korståg, inkvisition, kättarbål, prästskandaler och knutbyar. Men då måste man samtidigt på pluskontot uppföra några givna historiska fakta: kristendomen medförde uppvärderingen av slavar, kvinnor, barn, ogifta, invalider och andra improduktiva medlemmar av samhället. Den kristna teologin uppfann begreppet person, med individuellt ansvar och okränkbart värde. Kyrkans fattigvård är välfärdens rötter. Kyrkans lagstiftning övertog den romerska juridikens principer och avskaffade ättens styrka som rättens grund.

Det alfabet du nu läser är designat av präster och infört i det karolingiska skolsystemet, som i sinom tid uppfann universiteten, där man hade disputationen som livsform, den systematiska prövningen av alla argument för och emot en viss lösning. Klostren revolutionerade jordbruket och i förlängningen ekonomin. Medeltidsteologerna lade grunden för teorin om mänskliga rättigheter. Jesuiterna uppfann kooperationen (i Paraguay). Franska revolutionens paroller, frihet, jämlikhet, broderskap, är sekulära parafraser på det kristna evangeliet. Kristna idealister lyckades avskaffa slavhandeln och skapa Röda korset och andra humanitära organ. Kommunismens fredliga kollaps i Östeuropa möjliggjordes av kristna aktivister.

Den obevisbara dogm som vi alla hyllar, att alla människor har lika värde, är enligt Jürgen Habermas en sekulär översättning av den judisk-kristna satsen att vi är skapade till Guds avbild. Hade översättningen varit möjlig utan originaltexten? Ingen idag vill leva i en stat som inte i något avseende påverkats av kristendomen. Inte ens Lars Ohly hade velat leva i en förlängning av det romerska imperiet eller de nordiska klanerna

Samhällen formas inte av obönhörliga historiska processer. En utveckling går inte nödvändigtvis till det bättre. Den tyske juristen Böckenfördes maxim att den frihetliga, sekulära staten lever av förutsättningar som den inte själv kan garantera gäller också i vårt land. Garantierna kan inte skapas genom politiska beslut, men politiska åtgärder, inte minst läroplaner, kan åtminstone bädda för att alla får möjligheten att bilda sig en uppfattning om varför vi är de vi är och om politikens chanser och risker, möjlighet och begränsning.

De som vill censurera och filtrera historiska fakta av ideologiska skäl vill hålla befolkningen okritisk mot makten, för att sedan lättare kunna manipulera den.

Anders Piltz 2010-02-17

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Utbildningsminister Björklund och partiledare Ohly utkämpade en uppfriskande duell i radions P1 idag, på askonsdagsmorgonen. Saken gäller Skolverkets förslag till nya läroplaner i historia och religion. Tanken är att hoppa över antiken och medeltiden och starta på allvar i 1700-talet. Kristendomen ska inte längre ges någon särställning bland religionerna.

Vad Ohly tänker om antik och medeltid kan man bara gissa, men hans åsikt om kristendomen är klar: den har mest varit av ondo. Religionsfrihet bör främst vara frihet från religion, om vi själva och våra barn ska leva i ett drägligt samhälle. Björklund menar att saken inte gäller vilken religion som är bäst utan att kristendomen har haft en ojämförlig påverkan på det samhälle som vi oreflekterat är en del av. Det är bra om alla vet hur det blev vad det nu är.

Björklund har naturligtvis rätt. Man kan säga mycket till kristendomens nackdel: korståg, inkvisition, kättarbål, prästskandaler och knutbyar. Men då måste man samtidigt på pluskontot uppföra några givna historiska fakta: kristendomen medförde uppvärderingen av slavar, kvinnor, barn, ogifta, invalider och andra improduktiva medlemmar av samhället. Den kristna teologin uppfann begreppet person, med individuellt ansvar och okränkbart värde. Kyrkans fattigvård är välfärdens rötter. Kyrkans lagstiftning övertog den romerska juridikens principer och avskaffade ättens styrka som rättens grund.

Det alfabet du nu läser är designat av präster och infört i det karolingiska skolsystemet, som i sinom tid uppfann universiteten, där man hade disputationen som livsform, den systematiska prövningen av alla argument för och emot en viss lösning. Klostren revolutionerade jordbruket och i förlängningen ekonomin. Medeltidsteologerna lade grunden för teorin om mänskliga rättigheter. Jesuiterna uppfann kooperationen (i Paraguay). Franska revolutionens paroller, frihet, jämlikhet, broderskap, är sekulära parafraser på det kristna evangeliet. Kristna idealister lyckades avskaffa slavhandeln och skapa Röda korset och andra humanitära organ. Kommunismens fredliga kollaps i Östeuropa möjliggjordes av kristna aktivister.

Den obevisbara dogm som vi alla hyllar, att alla människor har lika värde, är enligt Jürgen Habermas en sekulär översättning av den judisk-kristna satsen att vi är skapade till Guds avbild. Hade översättningen varit möjlig utan originaltexten? Ingen idag vill leva i en stat som inte i något avseende påverkats av kristendomen. Inte ens Lars Ohly hade velat leva i en förlängning av det romerska imperiet eller de nordiska klanerna

Samhällen formas inte av obönhörliga historiska processer. En utveckling går inte nödvändigtvis till det bättre. Den tyske juristen Böckenfördes maxim att den frihetliga, sekulära staten lever av förutsättningar som den inte själv kan garantera gäller också i vårt land. Garantierna kan inte skapas genom politiska beslut, men politiska åtgärder, inte minst läroplaner, kan åtminstone bädda för att alla får möjligheten att bilda sig en uppfattning om varför vi är de vi är och om politikens chanser och risker, möjlighet och begränsning.

De som vill censurera och filtrera historiska fakta av ideologiska skäl vill hålla befolkningen okritisk mot makten, för att sedan lättare kunna manipulera den.

Anders Piltz 2010-02-17