Anders Piltz

Niohundraårig domkyrka

av ANDERS PILTZ Högaltaret i kryptan i Lunds domkyrka invigdes 30 juni 1123. Om några år firar alltså den största och vackraste romanska byggnaden i Skandinavien sitt 900-årsjubileum. Händelsen kommer inte att passera oförmärkt: till jubileet utkommer bland annat en…

Enhetens sakrament

av ANDERS PILTZ I den katolska kyrkan har den romerske biskopen, påven, uppgiften att vara personsymbol för kyrkans enhet och garant för att traditionen från apostlarna upprätthålls, i tro och liv. Det senaste ingripandet från påven i kyrkans liturgiska praxis, motu…

Fakta, fejk och tidens yttersta dom

av ANDERS PILTZ Den som skryter med att alltid tala sanning måste misstros, menade den amerikanske kritikern och satirikern Henry Louis Mencken 1922. Orden var profetiska. Världens mäktigaste man, med nycklarna till kärnvapnen och med ordförråd som en femåring, bjöd…

Mässfirande under en pandemi

av JAKOB LÖNDAHL och ANDERS PILTZ Vi bör vara försiktiga med att åberopa religionsfrihetsargumentet när det gäller att utkräva olika typer av rättigheter, såsom mässfirande i större grupper under en pandemi. Det finns tillfällen när vi av religiösa skäl ovillkorligen måste…

Det bildande samtalet

av ANDERS PILTZ I begynnelsen var utropstecknet, punkten och frågetecknet. När arten homo sapiens slutgiltigt höjde sig över sin omgivning genom logos, språkförmågan och abstraktionen – långt över djurflockens möjligheter till signalering om faror och föda – blev påståendet, tilltalet…