23 maj, 2010

Filter

Datumintervall
Cisterciensklostret i Ås vid Viskans mynning norr om Varberg grundades mellan 1192 och 1194 från Sorö i danska Själland och är väl känt genom medeltida dokument. Klostret förstördes under Grevefejden...