Kloster norr om Varberg identifierat

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Cisterciensklostret i Ås vid Viskans mynning norr om Varberg grundades mellan 1192 och 1194 från Sorö i danska Själland och är väl känt genom medeltida dokument. Klostret förstördes under Grevefejden 1535 av de upprorsmän som ville återinsätta Kristian II på den danska tronen. Munkarna hade då troligen lämnat klostret sedan några år, och förstöringen skedde av militära och inte av religiösa skäl. Klostret stod sedan kvar som ruin men revs från 1570-talet och fick leverera sten och tegel till utbyggnaden av Varbergs fästning. Sedan länge finns inga rester synliga ovan jord, men två kullar har utpekats som platsen för klostret.

Men nu i dagarna har vi fått klarare besked. Fyra entusiaster under ledning av Christer Andersson, pensionerad rymdfysiker, har en tid letat efter klostret och fick från Riksantikvarieämbetet låna en georadar, ett slags ekolod. Med hjälp av det kunde de upptäcka grundmurarna, som ligger på omkring en halv meters djup, och identifiera dem. De har kunnat kartlägga klosterkyrkan och flera längor av klosterbyggnaderna, och förhoppningsvis väntar nu en utgrävning.

Per Beskow 2010-05-23

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Cisterciensklostret i Ås vid Viskans mynning norr om Varberg grundades mellan 1192 och 1194 från Sorö i danska Själland och är väl känt genom medeltida dokument. Klostret förstördes under Grevefejden 1535 av de upprorsmän som ville återinsätta Kristian II på den danska tronen. Munkarna hade då troligen lämnat klostret sedan några år, och förstöringen skedde av militära och inte av religiösa skäl. Klostret stod sedan kvar som ruin men revs från 1570-talet och fick leverera sten och tegel till utbyggnaden av Varbergs fästning. Sedan länge finns inga rester synliga ovan jord, men två kullar har utpekats som platsen för klostret.

Men nu i dagarna har vi fått klarare besked. Fyra entusiaster under ledning av Christer Andersson, pensionerad rymdfysiker, har en tid letat efter klostret och fick från Riksantikvarieämbetet låna en georadar, ett slags ekolod. Med hjälp av det kunde de upptäcka grundmurarna, som ligger på omkring en halv meters djup, och identifiera dem. De har kunnat kartlägga klosterkyrkan och flera längor av klosterbyggnaderna, och förhoppningsvis väntar nu en utgrävning.

Per Beskow 2010-05-23