Revidering av dokument för saligförklaring av Johannes Paulus II ?

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den internationellt kände katolske författaren George Weigel har uttalat sig för att arbetet med Vatikanens officiella levnadsbeskrivning, den s.k. positio, över Johannes Paulus II ska revideras. Det rapporterar den amerikanske Vatikan-kännaren John Allen i en artikel för National Catholic Reporter (NCR).

Positio är den detaljerade biografi som Vatikanen i enlighet med kyrkolagens krav sammanställer för dem som är kandidater till att bli saligförklarade. För Johannes Paulus II:s vidkommande avslutades arbetet med hans positio under 2009, innan pedofilskandalerna avslöjades. Den 19 december undertecknade Benedictus XVI dekretet över den ”heroiska grad av dygder” som man funnit hos hans företrädare, som avled i april 2005. Underlaget för det dekretet utgjordes av den officiella biografin, positio.

Det är anmärkningsvärt att just George Weigel har uttalat sig för en revidering av positio för den förre påven . Weigel är teolog, författare, statsvetare och docent vid tankesmedjan Ethics and Public Policy Center i Washington. Han blev känd för den breda allmänheten genom sin omfattande biografi, Witness to Hope (199) över den Karol Wojtyla, dvs den förre påven.

Med tanke på de anklagelser som cirkulerar mot Johannes Paulus II – nämligen att han skulle ha hemlighållit skandalen kring den år 2008  avlidne Marcial Maciel, grundaren av Kristi legionärer – pläderar Weigel enligt NCR nu för ett offentligt klarläggande från Vatikanens sida i denna sak. Ett sådant måste hur som helst ändå göras inför en eventuell saligförklaring.

Enligt Weigel är det ”en försiktighetsåtgärd för att förhindra att varje nyhetsartikel dagen efter saligförklaringen ska handla om Maciel, som inte förtjänar den uppmärksamheten. Jag hoppas att saligförklaringen medger en offentlig redovisning av hur Maciels bedrägeri gick till.”

I Wojtylas positio saknas temat ”Marcial Maciel” just nu nästan helt och hållet, enligt Vatikan-kännaren vid den italienska tidningen Il Giornale, Andrea Tornielli. Den enda inarbetade text som behandlar detta temat i positio är ett brev från Troskongregationens prefekt, kardinal William Levada. I brevet av den 17 november 2007 skriver Levada endast kortfattat att det inte fanns någon ”personlig inblandning” från Johannes Paulus II i undersökningen av fallet Maciel.

Kathpress 2010-05-18

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den internationellt kände katolske författaren George Weigel har uttalat sig för att arbetet med Vatikanens officiella levnadsbeskrivning, den s.k. positio, över Johannes Paulus II ska revideras. Det rapporterar den amerikanske Vatikan-kännaren John Allen i en artikel för National Catholic Reporter (NCR).

Positio är den detaljerade biografi som Vatikanen i enlighet med kyrkolagens krav sammanställer för dem som är kandidater till att bli saligförklarade. För Johannes Paulus II:s vidkommande avslutades arbetet med hans positio under 2009, innan pedofilskandalerna avslöjades. Den 19 december undertecknade Benedictus XVI dekretet över den ”heroiska grad av dygder” som man funnit hos hans företrädare, som avled i april 2005. Underlaget för det dekretet utgjordes av den officiella biografin, positio.

Det är anmärkningsvärt att just George Weigel har uttalat sig för en revidering av positio för den förre påven . Weigel är teolog, författare, statsvetare och docent vid tankesmedjan Ethics and Public Policy Center i Washington. Han blev känd för den breda allmänheten genom sin omfattande biografi, Witness to Hope (199) över den Karol Wojtyla, dvs den förre påven.

Med tanke på de anklagelser som cirkulerar mot Johannes Paulus II – nämligen att han skulle ha hemlighållit skandalen kring den år 2008  avlidne Marcial Maciel, grundaren av Kristi legionärer – pläderar Weigel enligt NCR nu för ett offentligt klarläggande från Vatikanens sida i denna sak. Ett sådant måste hur som helst ändå göras inför en eventuell saligförklaring.

Enligt Weigel är det ”en försiktighetsåtgärd för att förhindra att varje nyhetsartikel dagen efter saligförklaringen ska handla om Maciel, som inte förtjänar den uppmärksamheten. Jag hoppas att saligförklaringen medger en offentlig redovisning av hur Maciels bedrägeri gick till.”

I Wojtylas positio saknas temat ”Marcial Maciel” just nu nästan helt och hållet, enligt Vatikan-kännaren vid den italienska tidningen Il Giornale, Andrea Tornielli. Den enda inarbetade text som behandlar detta temat i positio är ett brev från Troskongregationens prefekt, kardinal William Levada. I brevet av den 17 november 2007 skriver Levada endast kortfattat att det inte fanns någon ”personlig inblandning” från Johannes Paulus II i undersökningen av fallet Maciel.

Kathpress 2010-05-18