Katolska kyrkan växer

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen har nyligen publicerat en ny upplaga av Kyrkans Statistiska Årsbok, som innehåller information om viktiga aspekter av den katolska kyrkans verksamhet världen över under perioden 2000-2008.

Under dessa nio år har antalet katoliker i världen ökat från 1,045 miljarder till  l,166 miljarder, en ökning på 11,54 procent. Om man betraktar statistiken mera i detalj, har antalet katoliker i Afrika ökat med 33 procent, i Europa tämligen oförändrat (en ökning på 1,17 procent), medan ökningen i Asien var 15,61 procent, i Oceanien 11,39 procent och i Amerika 10,93 procent. Som andel av hela befolkningen utgjorde katolikerna i Europa 26,8 procent år 2000 och 24,31 procent år 2008. I Amerika och Oceanien har andelen varit oförändrad, och i Asien ökat något.

Antalet biskopar i världen har ökat från 4 541 år 2000 till 5 002 år 2008, en ökning på 10,15 procent.

Antalet präster har också ökat något under denna nioårsperiod, från 405 178 år 2000 till 409 178 år 2008, en total ökning med 0,98 procent. I Afrika och Asien växte antalet (med 33,1 respektive 23,8 procent), i Amerika var det oförändrat, medan det sjönk med 7 procent i Europa och med 4 procent i Oceanien.

Antalet stiftspräster ökade med 3,1 procent, från 265 781 år 2000 till 274 007 år 2008. Däremot minskade antalet ordenspräster med 3,04 procent till 135 159 år 2008. Av världsdelarna var det bara Europa som uppvisade en tydlig minskning i antalet präster: år 2000 utgjorde de 51 procent av totala antalet präster i världen, men år 2008 bara 47 procent. Å andra sidan utgjorde Asien och Afrika tillsammans 17,5 procent år 2000, och 21,9 procent år 2008. Amerika (Nord- och Syd-) ökande något sin procentandel till omkring 30 procent.

Ordenssystrarna är nästa dubbelt så många som prästerna, och 14 gånger så många som de icke prästvigda ordensbröderna, men deras antal är på väg neråt, från 800 000 år 2000 till 740 000 år 2008. Beträffande den geografiska fördelningen, bor 41 procent av ordenssystrarna i Europa, 27,47 procent i Amerika, 21,77 procent i Asien och 1,28 procent i Oceanien. Antalet ordenssystrar har ökat i de mest dynamiska världsdelarna: Afrika (+ 21 procent) och Asien (+ 16 procent).

Kyrkans Statistiska Årsbok innehåller också information om antalet filosofi- och teologistudenter i stifts- och ordensseminarier. Globalt sett växte deras antal från 110 583 år 2000 till 117 024 år 2008.

Red., 2010-05-16. Källa: VIS

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen har nyligen publicerat en ny upplaga av Kyrkans Statistiska Årsbok, som innehåller information om viktiga aspekter av den katolska kyrkans verksamhet världen över under perioden 2000-2008.

Under dessa nio år har antalet katoliker i världen ökat från 1,045 miljarder till  l,166 miljarder, en ökning på 11,54 procent. Om man betraktar statistiken mera i detalj, har antalet katoliker i Afrika ökat med 33 procent, i Europa tämligen oförändrat (en ökning på 1,17 procent), medan ökningen i Asien var 15,61 procent, i Oceanien 11,39 procent och i Amerika 10,93 procent. Som andel av hela befolkningen utgjorde katolikerna i Europa 26,8 procent år 2000 och 24,31 procent år 2008. I Amerika och Oceanien har andelen varit oförändrad, och i Asien ökat något.

Antalet biskopar i världen har ökat från 4 541 år 2000 till 5 002 år 2008, en ökning på 10,15 procent.

Antalet präster har också ökat något under denna nioårsperiod, från 405 178 år 2000 till 409 178 år 2008, en total ökning med 0,98 procent. I Afrika och Asien växte antalet (med 33,1 respektive 23,8 procent), i Amerika var det oförändrat, medan det sjönk med 7 procent i Europa och med 4 procent i Oceanien.

Antalet stiftspräster ökade med 3,1 procent, från 265 781 år 2000 till 274 007 år 2008. Däremot minskade antalet ordenspräster med 3,04 procent till 135 159 år 2008. Av världsdelarna var det bara Europa som uppvisade en tydlig minskning i antalet präster: år 2000 utgjorde de 51 procent av totala antalet präster i världen, men år 2008 bara 47 procent. Å andra sidan utgjorde Asien och Afrika tillsammans 17,5 procent år 2000, och 21,9 procent år 2008. Amerika (Nord- och Syd-) ökande något sin procentandel till omkring 30 procent.

Ordenssystrarna är nästa dubbelt så många som prästerna, och 14 gånger så många som de icke prästvigda ordensbröderna, men deras antal är på väg neråt, från 800 000 år 2000 till 740 000 år 2008. Beträffande den geografiska fördelningen, bor 41 procent av ordenssystrarna i Europa, 27,47 procent i Amerika, 21,77 procent i Asien och 1,28 procent i Oceanien. Antalet ordenssystrar har ökat i de mest dynamiska världsdelarna: Afrika (+ 21 procent) och Asien (+ 16 procent).

Kyrkans Statistiska Årsbok innehåller också information om antalet filosofi- och teologistudenter i stifts- och ordensseminarier. Globalt sett växte deras antal från 110 583 år 2000 till 117 024 år 2008.

Red., 2010-05-16. Källa: VIS