7 februari, 2011

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Direktorn för jesuitordens kulturcentrum i Alexandria, pater Henri Boulad, säger i en intervju idag, måndag den 7/2, för AsiaNews att de kristna i Egypten är djupt splittrade i sin syn...