Egyptens kristna splittrade om utvecklingen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Direktorn för jesuitordens kulturcentrum i Alexandria, pater Henri Boulad, säger i en intervju idag, måndag den 7/2, för AsiaNews att de kristna i Egypten är djupt splittrade i sin syn på de senaste veckornas händelseutveckling i landet. Boulad menar att den aktuella utvecklingen beror på en hel rad olika grupper: engagerade unga akademiker, det Muslimska brödraskapet som har kommit in i bilden först på ett sent stadium, motdemonstranter och slagskämpar som betalas av regimen, samt av kriminella som bara är ute efter att plundra. Bakom kulisserna pågår en intensiv maktkamp om de politiska posterna efter Mubaraks fall. De kristna förhåller sig på det stora hela avvaktande inför utvecklingen.

Katolikerna, som är en mycket liten minoritet i Egypten, håller sig tillbaka och blandar sig inte in i protesterna. Inom den koptiska kyrkan är man splittrade. Ledaren, påven Shenouda, har entydigt ställt sig på Mubaraks sida. En del av kopterna beklagar dock Shenoudas ställningstagande och finner det kompromitterande för kyrkan. Pater Boulad säger i intervjun att han tycker att Shenouda borde ha förhållit sig mer neutral i konflikten. Nu kan det bli så att den koptiska kyrkan i efterhand kommer att beskyllas för att ha understött den gamla, impopulära Mubarak-regimen.

De allra flesta kristna i Egypten deltar inte i protesterna utan förhåller sig avvaktande, säger Boulad: ”Sanningen är att de är rädda och känner fruktan för vad som kan hända om det Muslimska brödraskapet kommer till makten. Men tack och lov har det ännu inte skett några våldsamheter med religiösa övertoner sedan massprotesterna började.”

Den koptisk-katolske kardinalen Antonios Naguib har i ett uttalande varnat för bildandet av en konfessionell-religiös stat. Om utvecklingen däremot leder till bildandet av en rättsstat med jämlikhet och mänskliga rättigheter så vore det en stor framgång, säger kardinal Naguib i ett uttalande för den amerikanska nyhetskanalen CNA. ”Jag känner stolthet när jag ser dessa unga människor som organiserar fredliga demonstrationer och därmed uttrycker folkets vilja”, förklarar kardinalen vidare i sitt uttalande i CNA.

Från Vatikanens sida har man vart påfallande återhållsam med kommentarer till utvecklingen i Egypten. Igår, söndag den 6/2, kommenterade påven Benedictus XVI för första gången saken offentligt, om än i mycket allmänna ordalag. Påven sade att han känner medlidande med människorna i Egypten i den svåra situation som de nu befinner sig i och att han hoppas att Egypten snart ”ska återfå lugn och fredliga förhållanden utifrån befolkningens gemensamma engagemang för landets välfärd.”

Kathpress 2011-02-07

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Direktorn för jesuitordens kulturcentrum i Alexandria, pater Henri Boulad, säger i en intervju idag, måndag den 7/2, för AsiaNews att de kristna i Egypten är djupt splittrade i sin syn på de senaste veckornas händelseutveckling i landet. Boulad menar att den aktuella utvecklingen beror på en hel rad olika grupper: engagerade unga akademiker, det Muslimska brödraskapet som har kommit in i bilden först på ett sent stadium, motdemonstranter och slagskämpar som betalas av regimen, samt av kriminella som bara är ute efter att plundra. Bakom kulisserna pågår en intensiv maktkamp om de politiska posterna efter Mubaraks fall. De kristna förhåller sig på det stora hela avvaktande inför utvecklingen.

Katolikerna, som är en mycket liten minoritet i Egypten, håller sig tillbaka och blandar sig inte in i protesterna. Inom den koptiska kyrkan är man splittrade. Ledaren, påven Shenouda, har entydigt ställt sig på Mubaraks sida. En del av kopterna beklagar dock Shenoudas ställningstagande och finner det kompromitterande för kyrkan. Pater Boulad säger i intervjun att han tycker att Shenouda borde ha förhållit sig mer neutral i konflikten. Nu kan det bli så att den koptiska kyrkan i efterhand kommer att beskyllas för att ha understött den gamla, impopulära Mubarak-regimen.

De allra flesta kristna i Egypten deltar inte i protesterna utan förhåller sig avvaktande, säger Boulad: ”Sanningen är att de är rädda och känner fruktan för vad som kan hända om det Muslimska brödraskapet kommer till makten. Men tack och lov har det ännu inte skett några våldsamheter med religiösa övertoner sedan massprotesterna började.”

Den koptisk-katolske kardinalen Antonios Naguib har i ett uttalande varnat för bildandet av en konfessionell-religiös stat. Om utvecklingen däremot leder till bildandet av en rättsstat med jämlikhet och mänskliga rättigheter så vore det en stor framgång, säger kardinal Naguib i ett uttalande för den amerikanska nyhetskanalen CNA. ”Jag känner stolthet när jag ser dessa unga människor som organiserar fredliga demonstrationer och därmed uttrycker folkets vilja”, förklarar kardinalen vidare i sitt uttalande i CNA.

Från Vatikanens sida har man vart påfallande återhållsam med kommentarer till utvecklingen i Egypten. Igår, söndag den 6/2, kommenterade påven Benedictus XVI för första gången saken offentligt, om än i mycket allmänna ordalag. Påven sade att han känner medlidande med människorna i Egypten i den svåra situation som de nu befinner sig i och att han hoppas att Egypten snart ”ska återfå lugn och fredliga förhållanden utifrån befolkningens gemensamma engagemang för landets välfärd.”

Kathpress 2011-02-07