Bikten kan förberedas med iPhone

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanens presstalesman Federico Lombardi förklarade i dag i Rom gentemot en grupp journalister att man inte kan bikta via iPhone. Tekniska kommunikationsmedel som telefoner och datorer kan inte ersätta det personliga mötet mellan den som biktar och prästen som tar emot bikten. Absolutionen, dvs den sakramentala förmedlingen av förlåtelsen till den biktande, kan bara ges av en präst som faktiskt är närvarande hos den biktande. Däremot kan man tänka sig att telefoner och datorer kan vara till hjälp exempelvis vid ett förberedande själavårdssamtal inför en bikt.

Under senare tid har det förekommit uppgifter i medierna som skapat intryck av att man skulle kunna använda en så kallad iPhone app (Confession: A Roman Catholic App) för att bikta sig. Men syftet med applikationen är att den ska kunna användas för att förbereda sig inför en bikt. Det handlar om en applikation för iPhone som finns i omlopp sedan i början av februari. Användaren får hjälp med en så kallad biktspegel och kan sedan som stöd för minnet notera vad han eller hon avser att bekänna i en kommande bikt. Ett lösenord skyddar de förtroliga uppgifterna.

Den katolske biskopen Kevin Rhoades von Fort Wayne i den amerikanska förbundsstaten Indiana ska enligt uppgifter redan ha gett sitt OK till användningen av denna nya applikation för iPhone. Applikationen är gratis och har tagits fram av bland andra en kyrkoherde och en franciskanbroder.

Kathpress 2011-02-10

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanens presstalesman Federico Lombardi förklarade i dag i Rom gentemot en grupp journalister att man inte kan bikta via iPhone. Tekniska kommunikationsmedel som telefoner och datorer kan inte ersätta det personliga mötet mellan den som biktar och prästen som tar emot bikten. Absolutionen, dvs den sakramentala förmedlingen av förlåtelsen till den biktande, kan bara ges av en präst som faktiskt är närvarande hos den biktande. Däremot kan man tänka sig att telefoner och datorer kan vara till hjälp exempelvis vid ett förberedande själavårdssamtal inför en bikt.

Under senare tid har det förekommit uppgifter i medierna som skapat intryck av att man skulle kunna använda en så kallad iPhone app (Confession: A Roman Catholic App) för att bikta sig. Men syftet med applikationen är att den ska kunna användas för att förbereda sig inför en bikt. Det handlar om en applikation för iPhone som finns i omlopp sedan i början av februari. Användaren får hjälp med en så kallad biktspegel och kan sedan som stöd för minnet notera vad han eller hon avser att bekänna i en kommande bikt. Ett lösenord skyddar de förtroliga uppgifterna.

Den katolske biskopen Kevin Rhoades von Fort Wayne i den amerikanska förbundsstaten Indiana ska enligt uppgifter redan ha gett sitt OK till användningen av denna nya applikation för iPhone. Applikationen är gratis och har tagits fram av bland andra en kyrkoherde och en franciskanbroder.

Kathpress 2011-02-10