9 mars, 2011

Filter

Datumintervall
I USA har ärkestiftet Philadelphia igår, tisdag den 8 mars, suspenderat 21 katolska präster från deras tjänst, eftersom de misstänks ha begått sexuella övergrepp. Suspendering är ett kyrkorättsligt straff som...