21 präster suspenderas i ärkestiftet Philadelphia

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I USA har ärkestiftet Philadelphia igår, tisdag den 8 mars, suspenderat 21 katolska präster från deras tjänst, eftersom de misstänks ha begått sexuella övergrepp. Suspendering är ett kyrkorättsligt straff som innebär att man inte längre får fortsätta att vara verksam som präst.  Namnen på de suspenderade prästerna har ännu inte offentliggjorts. Det har inte hänt någon gång under de senaste tio årens avslöjanden av övergrepp inom kyrkan att ett stift har suspenderat så många präster vid ett och samma tillfälle. Beslutet har tagits av kardinalen i Philadelhia, Justin Rigali.

Tidningen The Washington Post skriver idag, onsdag, att kardinalens beslut är en uppföljning av att en jury i ett domstolsförfarande i februari förklarat att det föreligger ”trovärdiga anklagelser” mot 37 av stiftets präster. Stiftet har å sin sida uppdragit åt en advokat att bedöma i vilka av dessa 37 fall som man från kyrkans sida bör vidta omedelbara åtgärder mot de anklagade prästerna.

Advokaten överlämnade häromdagen en rapport till kardinalen, där det rekommenderas att 21 av de 37 prästerna bör avstängas från sin tjänst. Kardinal Rigali sade i ett uttalande igår hans beslut att suspendera dessa 21 anklagade präster inte innebär ett ställningstagande från stiftets sida i själva frågan om huruvida anklagelserna stämmer eller inte. Den frågan måste avgöras genom att fallen prövas i domstol. Samtidigt uttryckte han sitt beklagande av det lidande som de drabbade utsatts för.

Av de ursprungligen 37 anklagade prästerna är en redan tidigare suspenderad, två andra är inte längre i aktiv tjänst pga sjukdom, ytterligare två andra är ordenspräster och står redan under särskild uppsikt pga anklagelserna. I åtta av de 37 fallen fann advokaten inte att det förelåg någon saklig grund för misstanke om övergrepp.

Stiftet Philadelphia har 1,5 miljoner katoliker och knappt 630 präster. Sedan övergrepsskandalerna började rullas upp i stiftet Boston år 2002 har flera hundra präster suspenderats i USA.

Kathpress 2011-03-09

Mer information här, här och här.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I USA har ärkestiftet Philadelphia igår, tisdag den 8 mars, suspenderat 21 katolska präster från deras tjänst, eftersom de misstänks ha begått sexuella övergrepp. Suspendering är ett kyrkorättsligt straff som innebär att man inte längre får fortsätta att vara verksam som präst.  Namnen på de suspenderade prästerna har ännu inte offentliggjorts. Det har inte hänt någon gång under de senaste tio årens avslöjanden av övergrepp inom kyrkan att ett stift har suspenderat så många präster vid ett och samma tillfälle. Beslutet har tagits av kardinalen i Philadelhia, Justin Rigali.

Tidningen The Washington Post skriver idag, onsdag, att kardinalens beslut är en uppföljning av att en jury i ett domstolsförfarande i februari förklarat att det föreligger ”trovärdiga anklagelser” mot 37 av stiftets präster. Stiftet har å sin sida uppdragit åt en advokat att bedöma i vilka av dessa 37 fall som man från kyrkans sida bör vidta omedelbara åtgärder mot de anklagade prästerna.

Advokaten överlämnade häromdagen en rapport till kardinalen, där det rekommenderas att 21 av de 37 prästerna bör avstängas från sin tjänst. Kardinal Rigali sade i ett uttalande igår hans beslut att suspendera dessa 21 anklagade präster inte innebär ett ställningstagande från stiftets sida i själva frågan om huruvida anklagelserna stämmer eller inte. Den frågan måste avgöras genom att fallen prövas i domstol. Samtidigt uttryckte han sitt beklagande av det lidande som de drabbade utsatts för.

Av de ursprungligen 37 anklagade prästerna är en redan tidigare suspenderad, två andra är inte längre i aktiv tjänst pga sjukdom, ytterligare två andra är ordenspräster och står redan under särskild uppsikt pga anklagelserna. I åtta av de 37 fallen fann advokaten inte att det förelåg någon saklig grund för misstanke om övergrepp.

Stiftet Philadelphia har 1,5 miljoner katoliker och knappt 630 präster. Sedan övergrepsskandalerna började rullas upp i stiftet Boston år 2002 har flera hundra präster suspenderats i USA.

Kathpress 2011-03-09

Mer information här, här och här.