16 september, 2011

Filter

Datumintervall
Kyrkan i Colombia känner sig övergiven av samhället i sina bemödanden att återintegrera tidigare medlemmar i beväpnade illegala grupper. ”Tyvärr finns det i det här landet ingen tradition av förlåtelse”,...
Innan riksmötets öppnande i går samlades som vanligt en stor del av riksdagsledamöterna till en gemensam gudstjänst i Storkyrkan. Förr om åren brukade gudstjänsten genomföras helt i Svenska kyrkans regi,...