17 december, 2011

Filter

Datumintervall
”Mexiko är fortfarande ett djupt religiöst land, trots relativismens hegemoni som underminerar religiösa värderingar”. Så börjar ett uttalande från presstjänsten i ärkestiftet Xalapa i Mexiko. Stiftet påminner om att under...
Italienskan Nicoletta Vittoria Spezzati, för närvarande medarbetare i kongregation för ordensfolk  inom Vatikanen, har av påven Benedictus XVI utnämnts till andra sekreterare för denna kongregation. Hon tillhör ordensgemenskapen ”Tillbedjare av...