Mexikaner söker Gud i kristider

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Mexiko är fortfarande ett djupt religiöst land, trots relativismens hegemoni som underminerar religiösa värderingar”. Så börjar ett uttalande från presstjänsten i ärkestiftet Xalapa i Mexiko. Stiftet påminner om att under december månad framträder det mexikanska folkets religiösa karaktär på ett högst påtagligt emotionellt sätt. Men egentligen finns det en ständigt pågående andlig rörelse under hela året i samband med religiösa helgdagar och traditioner.

”Dessutom förstärks den religiösa karaktären hos vårt folk i dessa kristider”, skriver fader José Juan Sánchez. ”I dessa tider söker människor Herren på ett mer enträget sätt. När den trygghet som förankrats i människans förmåga upplöses, när myndigheter berövar människorna deras hopp och förtroende, när lidandet blir märkbart på olika sätt, återvänder människor till Gud och ber om styrka och hopp, som behövs för att gå vidare.”

”Folket vänder sig till Vår Fru av Guadalupe, eftersom de känner sig tryggare under hennes beskydd”, heter det. De riktar sig också andaktsfullt till helgonen och uttrycker att vi behöver människor som de i dessa tider. Vi behöver förebilder och svar, här och nu.

Under december månad besöker miljoner mexikaner kyrkor och kapell som tillägnats Vår Fru. ”Denna speciella andliga rörelse som kretsar kring Vår Fru av Guadalupe, vittnar inte bara om den religiösa själen hos det mexikanska folket, utan bekräftar också vår längtan: folk strävar efter att bekämpa orättvisor, fattigdom och våld.”

Folket ber Jesu moder, avslutar uttalandet, att bistå regeringar och om stöd för hjärtats omvändelse och en djup kärlek till nationen, så att ”de ärligt och med all sin talang kan förändra de ekonomiska, politiska, akademiska och sociala strukturerna som förorsakar fattigdom, arbetslöshet och otrygghet och som skadar mexikanernas värdighet”.

Fides 2011-12-17

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Mexiko är fortfarande ett djupt religiöst land, trots relativismens hegemoni som underminerar religiösa värderingar”. Så börjar ett uttalande från presstjänsten i ärkestiftet Xalapa i Mexiko. Stiftet påminner om att under december månad framträder det mexikanska folkets religiösa karaktär på ett högst påtagligt emotionellt sätt. Men egentligen finns det en ständigt pågående andlig rörelse under hela året i samband med religiösa helgdagar och traditioner.

”Dessutom förstärks den religiösa karaktären hos vårt folk i dessa kristider”, skriver fader José Juan Sánchez. ”I dessa tider söker människor Herren på ett mer enträget sätt. När den trygghet som förankrats i människans förmåga upplöses, när myndigheter berövar människorna deras hopp och förtroende, när lidandet blir märkbart på olika sätt, återvänder människor till Gud och ber om styrka och hopp, som behövs för att gå vidare.”

”Folket vänder sig till Vår Fru av Guadalupe, eftersom de känner sig tryggare under hennes beskydd”, heter det. De riktar sig också andaktsfullt till helgonen och uttrycker att vi behöver människor som de i dessa tider. Vi behöver förebilder och svar, här och nu.

Under december månad besöker miljoner mexikaner kyrkor och kapell som tillägnats Vår Fru. ”Denna speciella andliga rörelse som kretsar kring Vår Fru av Guadalupe, vittnar inte bara om den religiösa själen hos det mexikanska folket, utan bekräftar också vår längtan: folk strävar efter att bekämpa orättvisor, fattigdom och våld.”

Folket ber Jesu moder, avslutar uttalandet, att bistå regeringar och om stöd för hjärtats omvändelse och en djup kärlek till nationen, så att ”de ärligt och med all sin talang kan förändra de ekonomiska, politiska, akademiska och sociala strukturerna som förorsakar fattigdom, arbetslöshet och otrygghet och som skadar mexikanernas värdighet”.

Fides 2011-12-17