17 april, 2012

Filter

Datumintervall
James Martin är amerikansk jesuitpater, författare och medarbetare i tidskriften America. Nedanstående text är en översättning från en text publicerad i bloggen till America den 12 april. Ibland undrar jag...