22 april, 2012

Filter

Datumintervall
JONSSON, ULF Religionens återkomst diskuteras livligt i det sekulariserade västerlandet. Men temat är aktuellt även på andra håll i världen. I ett av de senaste numren av den brittiska tidskriften The...
Vatikanens kinakommission inleder på måndag ett tre dagar långt möte i Rom. I mötet tar både ledande tjänstemän vid kurian och flera kinesiska biskopar och experter del. Enligt information från...
Mexikos katolska biskopar väntar av kandidaterna i presidentvalet den 1 juli nya insatser mot fattigdomen. Enligt vad dagstidningen El Sol de San Luis uppgav i torsdags, uppmanande biskopskonferensens sekreterare, biskop...