Möte om Kina i Vatikanen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanens kinakommission inleder på måndag ett tre dagar långt möte i Rom. I mötet tar både ledande tjänstemän vid kurian och flera kinesiska biskopar och experter del. Enligt information från Vatikanen skall man ta upp aktuella kyrkliga frågor i folkrepubliken Kina och utbildning av katolska lekmän.

Kommissionen inrättades 2007 och tidigare möten har sysslat med utbildning av prästseminarister, präster och ordensfolk. Katolska kyrkans situation i Kina anses allmänt vara ansträngd. Konfliktpunkter är framför allt biskopsutnämningarna, där de kinesiska religionsmyndigheterna avvisar varje iblandning utifrån, även från Vatikanen.

Vatikanen och folkrepubliken Kina har inga diplomatiska förbindelser. Den katolska kyrkan är delad i en regimen närstående ”Patriotisk förening av kinesiska katoliker” och en påvetrogen underjordisk kyrka. Gränserna har med tiden blivit mera flytande.

Två år efter sitt tillträde manade Benedictus XVI 2007 i ett uppseendeväckande öppet brev katolikerna i Kina att enas. Samtidigt erbjöd han myndigheterna en möjlighet till dialog. Sedan dess har några biskopsutnämningar skett i ett ömsesidigt samförstånd. Under samma tid har Peking likväl flera gånger drivit genom sina kandidater trots nej från Vatikanen. De som kandiderar till och medverkar i sådana illegala biskopsvigningar är enligt kyrkorätten principiellt exkommunicerade. Likväl tar Vatikanen hänsyn till konkreta omständigheter i samband med politiska påtryckningar och repression.

Kathpress 2012-04-22

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanens kinakommission inleder på måndag ett tre dagar långt möte i Rom. I mötet tar både ledande tjänstemän vid kurian och flera kinesiska biskopar och experter del. Enligt information från Vatikanen skall man ta upp aktuella kyrkliga frågor i folkrepubliken Kina och utbildning av katolska lekmän.

Kommissionen inrättades 2007 och tidigare möten har sysslat med utbildning av prästseminarister, präster och ordensfolk. Katolska kyrkans situation i Kina anses allmänt vara ansträngd. Konfliktpunkter är framför allt biskopsutnämningarna, där de kinesiska religionsmyndigheterna avvisar varje iblandning utifrån, även från Vatikanen.

Vatikanen och folkrepubliken Kina har inga diplomatiska förbindelser. Den katolska kyrkan är delad i en regimen närstående ”Patriotisk förening av kinesiska katoliker” och en påvetrogen underjordisk kyrka. Gränserna har med tiden blivit mera flytande.

Två år efter sitt tillträde manade Benedictus XVI 2007 i ett uppseendeväckande öppet brev katolikerna i Kina att enas. Samtidigt erbjöd han myndigheterna en möjlighet till dialog. Sedan dess har några biskopsutnämningar skett i ett ömsesidigt samförstånd. Under samma tid har Peking likväl flera gånger drivit genom sina kandidater trots nej från Vatikanen. De som kandiderar till och medverkar i sådana illegala biskopsvigningar är enligt kyrkorätten principiellt exkommunicerade. Likväl tar Vatikanen hänsyn till konkreta omständigheter i samband med politiska påtryckningar och repression.

Kathpress 2012-04-22