19 maj, 2012

Filter

Datumintervall
17 biskopar från olika länder runt om i världen har nyligen överklagat till EU för att uppmana till transparens i utvinningsindustrin som pågår i många utvecklingsländer. Dokumentet – som undertecknats...