Utvinningsindustrins exploatering får biskopar att protestera

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

17 biskopar från olika länder runt om i världen har nyligen överklagat till EU för att uppmana till transparens i utvinningsindustrin som pågår i många utvecklingsländer. Dokumentet – som undertecknats av biskoparna i Argentina, Österrike, Belgien, Kamerun, Tchad, Chile, Colombia, Demokratiska republiken Kongo, Frankrike, Tyskland, Peru, Kongo Brazzaville och Storbritannien – insisterar på att ”öppenhet är nödvändigt för att bekämpa korruption och skatteflykt”, med tanke på att ”multinationella företag berövar utvecklingsländerna cirka 125 miljarder euro per år”.

Biskoparna påpekar att ”krisen slår hårt mot ekonomin och samhället och har en särskilt stark inverkan på de fattigaste. Medborgarna efterlyser nya regler som inför en högre moral i det finansiella systemet, girighet av ett fåtal hotar överlevnad av de mest utsatta bland befolkningen. Det behövs nya regler för att säkerställa att den rikedom som produceras från utnyttjandet av naturresurser, gynnar alla rättvist och i synnerhet de personer som direkt berörs av verksamheten i produktion eller utvinning.”

Biskoparna uttrycker också sin uppskattning för genomförandet av ”Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), som är ett initiativ för öppenhet i utvinningsindustrin. Tanken är att industrins chefer skall offentliggöra vad de betalar till myndigheterna i värdländerna, vilka i sin tur är skyldiga att offentliggöra hur mycket de får. Men tio år efter genomförandet av EITI anser biskoparna nu att det är nödvändigt att ”EU ökar den internationella standarden för öppenhet, så att medborgarna kan få större möjligheter att kontrollera branschens bidrag till landets ekonomi. Avtal om naturresurser ska vara till förmån för sina medborgare”, skriver biskoparna.

Vatikanradion, svenska avdelningen 2012-05-18

Mer information finns här

 

Hemsida för EITI finner du här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

17 biskopar från olika länder runt om i världen har nyligen överklagat till EU för att uppmana till transparens i utvinningsindustrin som pågår i många utvecklingsländer. Dokumentet – som undertecknats av biskoparna i Argentina, Österrike, Belgien, Kamerun, Tchad, Chile, Colombia, Demokratiska republiken Kongo, Frankrike, Tyskland, Peru, Kongo Brazzaville och Storbritannien – insisterar på att ”öppenhet är nödvändigt för att bekämpa korruption och skatteflykt”, med tanke på att ”multinationella företag berövar utvecklingsländerna cirka 125 miljarder euro per år”.

Biskoparna påpekar att ”krisen slår hårt mot ekonomin och samhället och har en särskilt stark inverkan på de fattigaste. Medborgarna efterlyser nya regler som inför en högre moral i det finansiella systemet, girighet av ett fåtal hotar överlevnad av de mest utsatta bland befolkningen. Det behövs nya regler för att säkerställa att den rikedom som produceras från utnyttjandet av naturresurser, gynnar alla rättvist och i synnerhet de personer som direkt berörs av verksamheten i produktion eller utvinning.”

Biskoparna uttrycker också sin uppskattning för genomförandet av ”Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), som är ett initiativ för öppenhet i utvinningsindustrin. Tanken är att industrins chefer skall offentliggöra vad de betalar till myndigheterna i värdländerna, vilka i sin tur är skyldiga att offentliggöra hur mycket de får. Men tio år efter genomförandet av EITI anser biskoparna nu att det är nödvändigt att ”EU ökar den internationella standarden för öppenhet, så att medborgarna kan få större möjligheter att kontrollera branschens bidrag till landets ekonomi. Avtal om naturresurser ska vara till förmån för sina medborgare”, skriver biskoparna.

Vatikanradion, svenska avdelningen 2012-05-18

Mer information finns här

 

Hemsida för EITI finner du här