Tysk jesuitpräst: Lydnad inte förnuftsvidrig

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I den kyrkliga debatten i Österrike om olydnad har nu också den tidigare rektorn för den av Jesuitorden ledda Canisius-skolan i Berlin, jesuitpater Klaus Mertes, kommit med ett inlägg. ”Lydnad innebär inte att koppla bort förnuftet”, hävdar Mertes i den aktuella ”Zeit” – bilagan ”Christ & Welt”. Han menar att man måste göra en åtskillnad mellan olika former lydnad. ”Att driva talet om ’lydnad’ till dess spets gör den till en akt av ren underkastelse under yttre auktoritet” och det förstör enligt Mertes, ”kyrkan som en gemenskap av troende, som kan förstå varandra och har något att säga varandra”.

Mertes pläderar för att man bör skilja mellan olika former av lydnad. Så lär redan konciliedokumentet Lumen gentium, att det finns en form av lydnad inför påven, som inte utgår från ämbetet utan från de anförda argumenten. Man är som katolik visserligen kallad att ”bredvilligt” följa påven, ”det betyder ofta med välvilja”. Detta innebär emellertid inget krav på ”intellektuellt instämmande” med alla beslut.

Med eftertryck rekommenderar Mertes påven och det kyrkliga läroämbetet att uppmärksamma denna skillnad: ”Om inte det kyrkliga läroämbetet vill skada sin auktoritet, då måste det beakta skillnaden mellan en viljelydnad och en förståndslydnad. Förståndet kan man inte befalla att det skall förstå något. Här gäller argumenten.”

Samtidigt betonar Mertes emellertid att tro och lydnad är begrepp med en inbördes relation till varandra: Tro kommer av ett lyssnande och ”att lyda betydde en gång: att lyddas, att lyssna uppmärksamt.” Jesus lyddes in i döden – ”men lyddes inte till dåtidens religiösa auktoriteter, utan till sin fader i himlen. Vid en konflikt hade denna lydnad, detta lyssnande företräde”, enligt Mertes. Han orienterar sig också efter denna form av lydnad, när han i pastorala situationer ger sig ett ”utrymme för avgörande, som de kyrkliga regelverken inte vill tillerkänna mig. Till det bekänner jag mig också. Andra får kalla det ’olydnad’. Jag kommer inte att strida med dem om ord.”

Kathpress 2012-05-16

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I den kyrkliga debatten i Österrike om olydnad har nu också den tidigare rektorn för den av Jesuitorden ledda Canisius-skolan i Berlin, jesuitpater Klaus Mertes, kommit med ett inlägg. ”Lydnad innebär inte att koppla bort förnuftet”, hävdar Mertes i den aktuella ”Zeit” – bilagan ”Christ & Welt”. Han menar att man måste göra en åtskillnad mellan olika former lydnad. ”Att driva talet om ’lydnad’ till dess spets gör den till en akt av ren underkastelse under yttre auktoritet” och det förstör enligt Mertes, ”kyrkan som en gemenskap av troende, som kan förstå varandra och har något att säga varandra”.

Mertes pläderar för att man bör skilja mellan olika former av lydnad. Så lär redan konciliedokumentet Lumen gentium, att det finns en form av lydnad inför påven, som inte utgår från ämbetet utan från de anförda argumenten. Man är som katolik visserligen kallad att ”bredvilligt” följa påven, ”det betyder ofta med välvilja”. Detta innebär emellertid inget krav på ”intellektuellt instämmande” med alla beslut.

Med eftertryck rekommenderar Mertes påven och det kyrkliga läroämbetet att uppmärksamma denna skillnad: ”Om inte det kyrkliga läroämbetet vill skada sin auktoritet, då måste det beakta skillnaden mellan en viljelydnad och en förståndslydnad. Förståndet kan man inte befalla att det skall förstå något. Här gäller argumenten.”

Samtidigt betonar Mertes emellertid att tro och lydnad är begrepp med en inbördes relation till varandra: Tro kommer av ett lyssnande och ”att lyda betydde en gång: att lyddas, att lyssna uppmärksamt.” Jesus lyddes in i döden – ”men lyddes inte till dåtidens religiösa auktoriteter, utan till sin fader i himlen. Vid en konflikt hade denna lydnad, detta lyssnande företräde”, enligt Mertes. Han orienterar sig också efter denna form av lydnad, när han i pastorala situationer ger sig ett ”utrymme för avgörande, som de kyrkliga regelverken inte vill tillerkänna mig. Till det bekänner jag mig också. Andra får kalla det ’olydnad’. Jag kommer inte att strida med dem om ord.”

Kathpress 2012-05-16