30 maj, 2012

Filter

Datumintervall
Datumintervall
BISCHOFBERGER, ERWIN Transplantation av organ är en relativt ny men numera väl etablerad och rutinmässig medicinsk behandlingsform. De första njurtransplantationerna genomfördes redan för 37 år sedan i Boston och Paris....
Erik Helmerson har i Dagens Nyheter tagit till orda apropå statsmakternas stöd till religiösa organisationer. Staten kan inte ikläda sig religiösa ledares roll i detaljstyrande av människors tro, och ej...
Kardinal Lehmann välkomnar de nya reglerna för organdonation, som den tyska förbundsdagen fattat beslut om. Trots att det är bråttom att säkerställa ett större antal donerade organ försvaras rätten för...
Det måste bli ett slut på den hänsynslösa exploateringen av naturresurserna i Latinamerika – biskoparna vill inte längre bara se på när stora utländska företag i Latinamerika utvinner bauxit, järn...
Den katolska biskopskonferensen i England och Wales har instruerat alla katolska församlingar, att en särskild mässa ska firas med anledning av drottning Elizabeth II:s 60-års-jubileum vid tronen. I stället för...