Latinamerikas katolska biskopar tar strid för miljön

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det måste bli ett slut på den hänsynslösa exploateringen av naturresurserna i Latinamerika – biskoparna vill inte längre bara se på när stora utländska företag i Latinamerika utvinner bauxit, järn eller koppar utan att bry som om miljön. Det är Perus ärkebiskop, som i de latinamerikanska biskopskonferensen CELAM vidtalat kollegorna från andra länder om detta tema och satt igång med en kampanj. I ett samtal med Vatikanradion säger ärkebiskop Pedro Barreto Jimeno från Huancayo:

–       Vi har förstått att problemen är likartade på många håll, även om omständigheter och regeringar är olika. Den irrationella exploateringen av naturens resurser är något för oss gemensamt. Det finns ett slöseri av våra resurser, som redan har påtalats med stor tydlighet i dokumentet från Aparecida; där uppmanar kyrkan regeringar i Latinamerika, att söka efter en ny utvecklingsmodell – som ett alternativ till den gällande, som leder till all den orättvisa som vi upplever.

”Dokumentet från Aparecida” är ett omfattande strategipapper, med själavårdande intentioner, som biskoparna i hela Latinamerika och Karibien enades kring för fem år sedan på en konferens i Brasilien. För ärkebiskop Barreto Jimeno är dokumentet en nyckel för att bland biskopskollegorna värva bundsförvanter gällande en insats för miljön. Barreto leder CELAM:s avdelning för rättvisa och solidaritet. Nyligen fick han i Peru ett pris av nationella människorättsgrupper, eftersom han hade engagerat sig hårt i sitt ärkestift för gruvarbetarnas rättigheter.

–       Latinamerika är i grunden en på många naturresurser rik kontinent, men ändå växer fattigdomen. Ofta förekommer i detta sammanhang beslut som fattas utanför Latinamerika, som direkt rör kontinenten. … Därför avser CELAM att i dessa angelägenheter ta kontakt med biskopskonferenserna i USA, Kanada och Tyskland.

”Naturresursernas problem och kyrkans mission” – Barreto har organiserat en kongress i juni i Lima om detta tema. Den tyska hjälporganisationen för Latinamerika, Misereor, stöder den. Cirka 70 ”multiplikatorer” från hela Latinamerika och det karibiska området har bjudits in. Den peruanska ärkebiskopen var nu några dagar i Rom för att föra samtal om detta.

–       Jag hade ett möte med kardinal Turkson från Påvliga rådet för rättvisa och fred. Vid alla dessa aktiviteter gäller det, att få fram synergier inom världskyrkan för en global lösning. Samtidigt kommer varje lokalkyrka att bemöda sig om svar på dessa utmaningar. Jag är, på samma sätt som CELAM, övertygad om att vi måste handla globalt, utan att för den delen tappa de lokala och regionala komponenterna ur siktet. Vår plan är: att utifrån vår gemensamma tro på Jesus skapa synergier för att förvalta skapelsen på ett bättre sätt. Jag anser att detta är särskilt viktigt även med tanke på den kyrkliga socialläran.

En av Latinamerikas viktigaste resurser är oljan. Även om man har långt färre oljekällor än Mellanöstern, så ligger de närmare USA som är en stor intressent. Järn, koppar, silver – när det gäller dessa råvaror ligger Latinamerika på första plats i världen. Även zink och bly är bland de viktigaste råvarorna. Mer än en fjärdedel av allt koppar i världen kommer enligt handelsstatisten från gruvor i Chile. Ärkebiskop Barreto:

–       Vi är kallade att söka efter det allmännas bästa – och det allmännas bästa står över de rika eliternas intressen! Människorna är viktigare än profiten. Företagens investeringar är givetvis välkomna, men de måste kunna förenas med ett socialt ansvar.”

Vatikanradion, tyska avdelningen 2012-05-28

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det måste bli ett slut på den hänsynslösa exploateringen av naturresurserna i Latinamerika – biskoparna vill inte längre bara se på när stora utländska företag i Latinamerika utvinner bauxit, järn eller koppar utan att bry som om miljön. Det är Perus ärkebiskop, som i de latinamerikanska biskopskonferensen CELAM vidtalat kollegorna från andra länder om detta tema och satt igång med en kampanj. I ett samtal med Vatikanradion säger ärkebiskop Pedro Barreto Jimeno från Huancayo:

–       Vi har förstått att problemen är likartade på många håll, även om omständigheter och regeringar är olika. Den irrationella exploateringen av naturens resurser är något för oss gemensamt. Det finns ett slöseri av våra resurser, som redan har påtalats med stor tydlighet i dokumentet från Aparecida; där uppmanar kyrkan regeringar i Latinamerika, att söka efter en ny utvecklingsmodell – som ett alternativ till den gällande, som leder till all den orättvisa som vi upplever.

”Dokumentet från Aparecida” är ett omfattande strategipapper, med själavårdande intentioner, som biskoparna i hela Latinamerika och Karibien enades kring för fem år sedan på en konferens i Brasilien. För ärkebiskop Barreto Jimeno är dokumentet en nyckel för att bland biskopskollegorna värva bundsförvanter gällande en insats för miljön. Barreto leder CELAM:s avdelning för rättvisa och solidaritet. Nyligen fick han i Peru ett pris av nationella människorättsgrupper, eftersom han hade engagerat sig hårt i sitt ärkestift för gruvarbetarnas rättigheter.

–       Latinamerika är i grunden en på många naturresurser rik kontinent, men ändå växer fattigdomen. Ofta förekommer i detta sammanhang beslut som fattas utanför Latinamerika, som direkt rör kontinenten. … Därför avser CELAM att i dessa angelägenheter ta kontakt med biskopskonferenserna i USA, Kanada och Tyskland.

”Naturresursernas problem och kyrkans mission” – Barreto har organiserat en kongress i juni i Lima om detta tema. Den tyska hjälporganisationen för Latinamerika, Misereor, stöder den. Cirka 70 ”multiplikatorer” från hela Latinamerika och det karibiska området har bjudits in. Den peruanska ärkebiskopen var nu några dagar i Rom för att föra samtal om detta.

–       Jag hade ett möte med kardinal Turkson från Påvliga rådet för rättvisa och fred. Vid alla dessa aktiviteter gäller det, att få fram synergier inom världskyrkan för en global lösning. Samtidigt kommer varje lokalkyrka att bemöda sig om svar på dessa utmaningar. Jag är, på samma sätt som CELAM, övertygad om att vi måste handla globalt, utan att för den delen tappa de lokala och regionala komponenterna ur siktet. Vår plan är: att utifrån vår gemensamma tro på Jesus skapa synergier för att förvalta skapelsen på ett bättre sätt. Jag anser att detta är särskilt viktigt även med tanke på den kyrkliga socialläran.

En av Latinamerikas viktigaste resurser är oljan. Även om man har långt färre oljekällor än Mellanöstern, så ligger de närmare USA som är en stor intressent. Järn, koppar, silver – när det gäller dessa råvaror ligger Latinamerika på första plats i världen. Även zink och bly är bland de viktigaste råvarorna. Mer än en fjärdedel av allt koppar i världen kommer enligt handelsstatisten från gruvor i Chile. Ärkebiskop Barreto:

–       Vi är kallade att söka efter det allmännas bästa – och det allmännas bästa står över de rika eliternas intressen! Människorna är viktigare än profiten. Företagens investeringar är givetvis välkomna, men de måste kunna förenas med ett socialt ansvar.”

Vatikanradion, tyska avdelningen 2012-05-28