25 juni, 2012

Filter

Datumintervall
Den koptisk-katolske biskopen i den egyptiska staden Luxor, Youhannes Zakaria, gör en positiv bedömning av valet av Muhammed Mursi från Muslimska brödraskapet till ny president i Egypten. I en intervju...
Enligt söndagsnumret av den italienska dagstidningen Corriere della sera, som vanligtvis är väl underrättad om Vatikanens förhållanden, kommer påven att i oktober utnämna en ny kardinalstatssekreterare i stället för den...